Například Karviné chybí kvůli dluhům v kase více než 40 milionů korun, z čehož ale přibližně třetinu tvoří sankce za prodlení při splácení.

Jak se zdejšímu magistrátu daří v boji s dlužníky? „Záleží na tom, kdo dluží programově nezaměstnaní splácejí těžko. Nemajetní obecně nejsou schopni splácet žádné závazky a i my máme případy, kdy jsme pohledávky prostě nevymohli a není prakticky způsob, kterým by to bylo možné dokázat," uvádí realitu mluvčí magistrátu Šárka Swiderová.

PRÁCE S DLUŽNÍKY

Magistrát pak samozřejmě využívá všechny možné zákonné prostředky. Nejčastějšími exekucemi jsou srážky z platu, z účtů, některých typů důchodů nebo spoření. „Nic z toho ale zpravidla nemají ti, kteří dlouhodobě žijí jen z dávek. Pokud sami neuspějeme, využíváme k vymáhání služeb exekutora, obracíme se i na soudy," dodává mluvčí magistrátu s tím, že město se nevzdává a pracuje i s výše uvedenými kategoriemi „my ale nic nemáme".

„Úspěšně se daří sociálnímu odboru, který pracuje s lidmi, kterým dává město souhlas s dávkami na bydlení v ubytovnách. Souhlas dostávají jen ti dlužníci, kteří začnou městu alespoň něco málo splácet. Částky jsou to vesměs nízké, ale tady jde spíše o pocit zodpovědnosti a pravidelnost.

Tyto řešené dluhy jsou na nájmu z městských bytů, odpadech nebo pokutách za přestupky. Úřad práce nemusí k názoru města přihlížet, ale s dlužníky se pak intenzívněji pracuje," dodala Swiderová.

Bohumín má jiný systém plateb za odpad než ostatní města. „Neplatí se za osobu, ale za četnost vývozu," říká mluvčí tamní radnice Lucie Kolková.

„Nevycházíme z evidence obyvatel, ale z četnosti odvozu a velikosti odpadové nádoby. Díky výnosům ze separace jsme v roce 2012 zlevnili cenu za odvoz odpadu a stále se nám ji daří držet ve stejné výši, a to i pro příští rok," dodává s tím, že dluhy za odpady tak v Bohumíně nejsou tím hlavním.

Milionové dluhy ale pociťuje i tamní kasa. „Jde o dluhy za nájemné a služby, které momentálně činí 14,2 miliony korun. Většinu dlužníků (491 lidí), kteří městu dluží 12,8 milionu korun, jsme z městských bytů vystěhovali. Zbývajících 184 lidí v městských bytech ještě bydlí a dluží 1,5 milionu korun.

Město se s nimi ale dohodlo na splátkovém kalendáři. V porovnání s loňským rokem nám počty dluhů na nájemném a službách klesají, počet dlužníků zůstává ale stejný," popisuje Lucie Kolková a doplňuje, že další „milionovou" kategorií dluhů jsou nezaplacené pokuty. Jde o 11,4 miliony korun a dluží téměř tři a půl tisíce lidí.

A celkový boj s dlužníky? Město například zaměstnává městského vymahače a využívá smozřejmě i další zákonné možnosti. „Neplatičům telefonujeme, posíláme upomínky a pozvánky k osobnímu jednání. Do terénu vyráží i městský vymahač, který se snaží s dlužníky dohodnout a přimět je alespoň ke sjednání splátkového kalendáře.

Pokud ale nespolupracují a snahy města ignorují, přichází na řadu soudní vymáhání. U soudu ročně řešíme kolem 50 případů v souvislosti s ukončením nájmů v našich bytech a soudní vystěhování," popisuje aktivní přístup Lucie Kolková.

Platební výměr, vymáhací řízení. Takto klasicky postupuje v případě dluhů město Orlová, které aktivně spolupracuje také s exekutory. „Je-li zjištěn bankovní účet dlužníka nebo jeho zaměstnavatel, je vydán exekuční příkaz na srážku z účtu nebo ze mzdy nebo z důchodu. Od roku 2014 město Orlová spolupracuje

s exekutorským úřadem, který může mimo jiné provést prodej movitých věcí i zástavu nemovitostí," řekla tamní mluvčí Nataša Cibulková.

Okolo 40 milionů korun dluží lidé za odpady také v Havířově. Další desítky milionů jsou dluhy za pokuty, nájemné a další. Řešení? „Daňovou exekuci, exekuci prostřednictvím exekutora," řekla mluvčí magistrátu Jana Dybová.