Spolek Náš Rychvald po dohodě s manžely Řeřichovými zorganizoval veřejnou sbírku, do které může formou finančních příspěvků kdokoli přispět. Číslo účtu je 2601355586/2010.

„Veškeré takto získané prostředky budou předány rodině Řeřichových a pomohou jim k překlenutí toho nejtěžšího období a zajištění základního chodu domácnosti,“ řekl Lukáš Oprchalský ze spolku Náš Rychvald.

Sbírka je povolena Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pod číslem jednacím: MSK779/2018.