Nadace Partnerství, která grant vyhlašuje, letos shání projekty ve dvou prioritních osách: již tradičně mohou zájemci získat finance na výsadby stromů či keřů a následnou péči o ně, nově mohou do svých projektů zahrnout i celou další sérii adaptačních opatření ve volné krajině. Žádosti se podávají elektronicky do konce července na stránkách www.nadacepartnerstvi.cz.

Muzeum Těšínska.
Výroba replik oděvů v Muzeu Těšínska. Přijďte na akci

„Cílem iniciativy je posílit odolnost naší krajiny a měst vůči dopadům klimatické změny. Toho můžeme docílit nejen výsadbou stromů a péčí o ně, ale také dalšími adaptačními opatřeními jako třeba tvorbou travních pásů, modelováním terénu pro lepší zasakování vody nebo obnovou polních cest. Proto jsme se letos rozhodli grantovou výzvu Sázíme budoucnost rozšířit i o tato opatření,“ přiblížila detaily výzvy vedoucí iniciativy Sázíme budoucnost Anna Poledňáková.

Jedná se o poslední výzvu Nadace Partnerství v roce 2024 určenou na výsadbové projekty, v ní Nadace Partnerství rozdělí celkem dva miliony korun.