Město přitom již zanedlouho zahájí provoz zbrusu nové kanalizace, jejíž stavba se stala dostatečně známou i pro velké komplikace, které ji takřka po celou dobu provázely.

„Podle našich údajů by se na novou kanalizaci mělo připojit více než 650 rodinných domků na území města. Zatím jsme řešili žádosti necelých 370 z nich," uvedla tisková mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

„Komunistická" kanalizace

Jak to tedy vypadá v praxi? Podle zjištění města někteří majitelé domků vůbec nemají povolení k vypouštění odpadních vod a jsou napojení na kanalizaci v okolí, jak jim to bylo povoleno ještě v 70. či 80. letech minulého století. Jenže tato povolení a kolaudace jsou již několik let neplatné.

Část rodinných domků zase má vlastní žumpu a odvádí do ní fekálie. Koupelnové či kuchyňské odpadní vody ale vypouští jinam.

„Na území města navíc máme velké množství různých bezprizorních kanalizací, které ale neústí do čistírny odpadních vod. A právě na takové kanalizace jsou nelegálně napojeny odpadní vody z mnoha rodinných domků," říká dále tisková mluvčí města.

Orlová se tak snaží tyto problémy řešit přímo v terénu. „Město má ze zákona možnost nařídit připojení objektu na splaškovou kanalizaci. V této souvislosti také budeme zkoumat, jak jsou na tom objekty, které k nové kanalizaci přiléhají," doplňuje mluvčí.

V Karviné pak například kanalizační sběrač dokončili přibližně před pěti lety. „Byla to velká investice a počítala i s další výstavbou domků a jejich budoucím napojováním. Karviná také vybudovala několik staveb, které zajišťují odvádění splaškových vod ze starší, stávající zástavby domů," říká k tomu mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová.

„Nově stavěné domky se už na vybudované kanalizace připojují. U starších domů s vlastními žumpami probíhá připojování průběžně, všechny ještě napojeny nejsou," doplnila mluvčí s tím, že stížnosti na nelegální vypouštění splašků Karviná neřešila již několik let.