„Dotazujeme se prostřednictvím městského facebooku a webových stránek. Hodinu po odstartování ankety už zareagovalo přes 250 občanů,“ říká mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Podle zjištění Deníku se na facebooku města nejvíce obyvatel přiklání k variantě B, tedy zázemí pro matky s dětmi. „Anketa potrvá do konce dubna, pak výsledek ankety musí schválit zastupitelstvo města. Následně architekt dopracuje studii na vybranou verzi a ta bude sloužit jako podklad pro projektovou dokumentaci,“ doplňuje mluvčí města.

Realizace projektu v praxi? Tady zatím není jisté kdy začne, ani z jakých peněz by se měl financovat.

„Financování - buď najdeme dotační titul, nebo se to bude financovat z vlastních prostředků, případně se bude hledat investor. Časový harmonogram závisí od zajištění finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že by šlo o další fázi revitalizace centra města, práce by měly navázat na dokončené náměstí. Rádi bychom do té doby zvládli přípravnou fázi a zajistili financování akce. Chceme, aby se Orlované dočkali nového, moderního centra města, měli si kde odpočinout, posedět na lavičkách ve stínu stromů,“ dodává mluvčí orlovské radnice.

Samotné kino Vesmír sloužilo městu dlouhá léta. Zhruba před dvěma lety byl na základě doporučení statika uzavřen kinosál v kině Vesmír kvůli špatnému stavu lanové střechy.