V rámci čtvrté etapy odkanalizování částí města nechal Havířov vybudovat splaškovou kanalizaci v okolí ulic U Jelena a Petřvaldská v Havířově-Šumbarku a ulice Modřínová v Havířově-Prostřední Suché.

„S ohledem na finanční náročnost spoluúčasti napojovaných vlastníků nemovitostí, jakou je výstavba soukromých části kanalizačních přípojek, odsouhlasili zastupitelé města poskytnutí bezúročné půjčky budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek na vybudování soukromé části této přípojky,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Jana Dybová.

Město navíc vlastníkům nemovitostí pro soukromou část kanalizační přípojky zajistí projektovou dokumentaci.

„K tomu, aby se jednotliví vlastníci mohli připojit na kanalizaci, je nutno uzavřít s městem Havířov Smlouvu o výstavbě a financování kanalizační přípojky. Smlouvu jsme majitelům dotčených nemovitostí doručovali osobně a nyní čekáme na jejich zaslání zpět k nám na úřad,“ uvedl vedoucí odboru správy a rozvoje majetku města René Vašek.

V rámci čtvrté etapy bylo vybudováno přes 3 tisíce metrů a 90 kusů veřejných části přípojek. Tato závěrečná etapa odkanalizování okrajových částí města vyšla na více než 23 milionů korun. Část nákladů v předpokládané výši téměř 10 milionů korun podpoří dotace z Operačního programu životního prostředí.