Očkovací centrum na výstavišti Černá louka v Ostravě má být v provozu sedm dní v týdnu, 12 hodin denně.

Zpočátku bude bezbariérové očkovací centrum na Černé louce fungovat v pilotním provozu, kdy obslouží 300 osob denně. Postupně se jeho kapacita navýší až na 1 800 očkovaných za den.

Při plném provozu bude v centru pracovat téměř 70 zaměstnanců na směně.

K dispozici budou i zdravotničtí záchranáři

Na místě bude i dvoučlenná nelékařská posádka a vybavená sanitka Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Ta podle slov jejího ředitele Romana Gřegoře bude řešit především náhlé zdravotní problémy klientů, které se však nemusí týkat jen případné reakce na očkování.

Jak už Deník informoval dříve zde, jedná se o společným projekt Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Důvodem spolupráce, na které se dohodli zástupci institucí i s členy krizového štábu kraje, je záměr v relativně krátkém čase naočkovat co největší počet obyvatel Ostravy i celého Moravskoslezského kraje.

Vakcín je méně, než se čekalo. Dodávky navýší v březnu

„Moravskoslezský kraj je jedním z nejlidnatějších regionů v republice, žije zde přes 1,2 milionu lidí. Máme před sebou složitý proces, než se pro získání kolektivní imunity podaří naočkovat potřebnou část populace. A velkokapacitní očkovací centrum v tom bude hrát zásadní úlohu, proto se Moravskoslezský kraj na jeho financování významně podílí. Od konce minulého roku k nám dorazilo přes 80 tisíc vakcín různých výrobců. Je to výrazně méně, než jsme si představovali, máme ovšem přislíbeno, že se od března dodávky navýší. Náš kraj je na plošné očkování připravený,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Prostory pro očkovací centrum poskytlo statutární město Ostrava, a to v Pavilonu A ostravského výstaviště. Prostřednictvím své společnosti Černá louka pak zajistilo i jeho vybudování a vybavení.

„Z několika zvažovaných lokalit nám právě výstaviště na Černé louce vyšlo jako nejlepší řešení, a to z hlediska umístění, dostupnosti i vybavení. Město Ostrava se bude na vybudování i provozu očkovacího centra podílet nejenom finančně, ale i logisticky a personálně. Považujeme to za důležitý a hlavně účinný příspěvek našeho města v boji za co nejrychlejší zvládnutí koranavirové pandemie a za návrat do normálního života. Těší mě velice, že vůli přispět na náklady očkovacího centra, již vyjádřily i některé významné společnosti z našeho města - OVAK, OKK, Heimstaden, BorsodChem-MCHZ - a další možná ještě přibudou. Personální pomoc zase nabízejí například Český červený kříž nebo Krajská hygienická stanice. Považuji to za vzorový projev solidarity a společného postupu proti stejnému nepříteli,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Partnerem celého projektu je také Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Její děkan a epidemiolog Rastislav Maďar pomohl nadefinovat podobu očkovacího centra i jeho propustnost. Právě podle jeho návrhu a doporučení se očkovací velkokapacitní místo postavilo.

Samotný provoz očkovacího centra má na starosti FN Ostrava. „Budeme poskytovat veškerou zdravotní službu spojenou s očkováním jako detašované pracoviště fakultní nemocnice. Zajistíme zdravotnický i administrativní personál, ochranné pomůcky, jehly, stříkačky, náplasti a veškerý materiál potřebný pro očkování. Postaráme se i o IT techniku, tisk očkovacích certifikátů a napojení na nemocniční informační systém. A v neposlední řadě zabezpečíme i úklid a dezinfekci prostor, včetně odvozu odpadu. Nepopírám, že je pro nás v tuto dobu dost náročné skloubit péči o přibývající covidové pacienty, testování na covid, a teď navíc i zajištění provozu druhého očkovacího místa. Ale díky mým kolegům je vše zorganizované tak, že to zvládneme,“ ujišťuje ředitel FN Ostrava Jiří Havrlant.

Zájemci o očkování se mohou zaregistrovat a rezervovat si termín očkování prostřednictvím centrálního rezervačního systému na registrace.mzcr.cz nebo crs.uzis.cz. K očkování však přijdou až poté, co obdrží zvací SMS z rezervačního systému a zarezervují si konkrétní datum a čas aplikace vakcíny. S registrací pomůže také bezplatná infolinka 1221. Bližší informace k očkování jsou dostupné i na internetových stránkách FN Ostrava pod odkazem Očkovací centrum covid.

K TÉMATU

V týdnu od 1. března 2021 se k očkování budou moct registrovat osoby starší 70 let. Registrace k očkování se spustí i pro pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance v regionálním školství. Registrace probíhá ve spolupráci s vedením jednotlivých škol - další podrobnosti k očkování najdete zde.