Místním se to ale nelíbí. Mají obavy o zhoršení životních podmínek okolo jejich rodinných domů a podepisují i petici proti, kterou chtějí odevzdat na orlovskou radnici.

Právě město je totiž majitelem pozemků, které jsou ve hře. „Město získalo pozemky od OKD, Rekultivace v roce 2004 a dlouhá léta se je snaží nabízet investorům. V minulosti o ně projevilo zájem několik společností, záměrem vždy byla výstavba obchodního centra, k realizaci ale nikdy nedošlo,“ říká orlovský starosta Tomáš Kuča.

Jedná se o bývalý odval Dolu Žofie a podle územního plánu zde mohou vyrůst i haly daného typu.

Minulý týden se na orlovském městském úřadě konalo jednání, zúčastnili se ho představitelé firmy, vedení města a občané.

Ti uvedli, že se obávají hluku, prašnosti a celé řady dalších nepříjemností.

„Firma dosud nepředložila žádnou vizualizaci, nevíme, jak ty haly budou vypadat, jak daleko budou od našich domů, jak budou vysoké. Obáváme se hlučnosti,“ uvedl jeden z obyvatel Poruby.

Jiný soused zase říká: „Koupil jsem si v této lokalitě dům před čtyřmi lety proto, aby moje děti vyrůstaly na kousku zeleně a teď toto.“

Diskutovalo se i o tamním lesíku, který je v těsné blízkosti. Lidé nechtějí přijít o lesík, jenže tento prostor není v územním plánu veden jako les, ale pásmo ochranné zeleně. Firma o něj zájem nemá.

Zástupce firmy se snažil přítomným vysvětlit, že linka bude automatická a denně tudy projede pouze osm kamionů. Hala bude samozřejmě odhlučněná a bezproblémová. Zpočátku by tam měl být dvousměnný provoz, později třísměnný.

Na dotaz, proč si firma vybrala zrovna Orlovou odvětil. že orlovský pozemek nejlépe odpovídá jejich představě. Firma chce do projektu investovat 17 milionů a vzniklo by 30 až 35 pracovních míst.

Podle závěrů jednání by měla zpracovat vizualizaci a předložit městu i občanům daleko více konkrétních informací o projektu.