Po celé včerejší odpoledne si mohli lidé v centru Havířova procházet stánky, ve kterých se prezentovaly nejrůznější sociální a zdravotní služby. Ty mohou čerpat pro sebe nebo své blízké. Seznámit se mohli také s nabídkou nejrůznějších kompenzačních a zdravotních pomůcek.

„Určitě je velmi rozumné alespoň jednou za rok prezentovat občanům města uceleně veškerou nabídku, kterou občanská sdružení, městské příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti nabízejí v oblasti sociálních služeb," řekl sociální náměstek havířovského primátora Daniel Vachtarčík.

Lidé se na veletrhu mohli sami aktivně zapojit do interaktivních rukodělných dílen nebo ochutnat polévku Armády spásy. V jednom ze stánků si mohli nechat změřit krevní tlak nebo cukr. Zakoupit si mohli různé výrobky uživatelů sociálních služeb.

„Veletrh je určen především veřejnosti, aby lidé získali základní informace o službách, které jsou na území města poskytovány. Hlavním úkolem veletrhu je prezentace služeb pro děti, seniory, zdravotně postižené. Prezentují se například domovy seniorů, volnočasové aktivity, nebo poradenské služby," vysvětlila vedoucí organizujícího odboru sociálních věcí havířovského magistrátu Bernarda Urbancová.

Na veletrh přišla také skupinka, která právě absolvuje kurz sociálních pracovníků. Veletrh proto zařadili do výuky. Další lidé přicházeli náhodně a ocenili širokou nabídku. „Já jsem skutečně přišel zcela náhodně. Je to zajímavé, člověk získá přehled o službách, které by jednou mohl potřebovat a dosud o nich neměl ani ponětí," řekl jeden z návštěvníků.