Výsledky ankety vzali na vědomí ve středu dopoledne členové jedenáctičlenné městské rady. 

Havířované si vybírali ze čtyř návrhů, které se od sebe lišily jen v drobnějších detailech. V hlasování získal nejvíce příznivců návrh číslo 3. 

Celkem se hlasování o budoucí podobě přednádražního prostoru v Havířově zúčastnilo 1556 respondentů. Pro vítěznou variantu hlasovalo 697 respondentů. První a druhá varianta návrhu řešení, která počítala mimo jiné jen se 152 parkovacími místy, získaly dohromady 264 hlasů. Pro variantu 4 hlasovalo 595 respondentů.

Více o jednotlivých variantách čtěte v článku: Lidé mohou hlasovat pro návrhy přednádražního prostoru Jednotlivé varianty jsou ve fotogalerii. 

"Vítěznou variantu teď architekti rozpracují do podoby dokumentace potřebné pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení," vysvětlil náměstek primátora Ivan Bureš.

Město Havířov oslovilo čtyři architektonické kanceláře s požadavkem na zpracování podoby přednádražního prostoru. Jeden z oslovených architektů spolupráci okamžitě odmítl, další projekční kancelář od zpracování odstoupila z kapacitních důvodů. "Kladli jsme důraz na co na zajištění bezpečného a komfortního přístupu a přestupu cestující veřejnosti mezi všemi druhy zdejší veřejné i soukromé dopravy a na zlepšení možností parkování. Systém zastřešení a materiálového řešení byl ponechán na návrhu architektů, každopádně při realizaci bude kladen důraz na ekonomiku stavby a minimální finanční náklady na údržbu zastřešovacích konstrukcí v budoucnu," zdůraznil náměstek Bureš.

Veškerá projektová dokumentace vznikne v průběhu roku 2016, náklady na ni jsou vyčísleny na cca 2,2 miliony korun. "V příštím roce pak chceme soutěžit zhotovitele stavby a zahájit její realizaci," doplnil Ivan Bureš. Samozřejmě město čeká na dotaci splňující podmínky vzniku terminálu obecně. "O dotaci chceme požádat samostatně, už bez participace společnosti České dráhy," zdůraznil náměstek.

Zahájení realizace projektu připadá v úvahu ve druhé polovině roku 2017. Město počítá s úpravou prostoru před nádražní budovou, která je dosud v majetku Českých drah a není součástí připravované investiční akce.

Zastřešené zastávky a více parkovacích míst

Lidé upřednostnili variantu se zastřešenými nástupišti autobusových zastávek a s krytým přechodem pro chodce a přístupem k nádražní hale. Zastřešení bude řešeno ocelovou konstrukcí s plechovou krytinou se světlíky. V okolí nádraží podle projektu vznikne 182 parkovacích míst. 

Z návrhu vyplývá, že nejvíce úprav se týká prostoru parkoviště a travnaté plochy směrem ke kolejišti. Autobusové zastávky budou pouze opraveny a nově zastřešeny. Projekt nepočítá s většími parkovacími plochami pro autobusy, které by z prostoru vytvořily přestupní dopravní terminál. 

"Návrh, který lidé preferují, má také nejvíce zeleně v upraveném prostoru. Nechybí parkovací místa pro vozíčkáře, stání pro taxíky, k nádraží bude přivedena cyklostezka a pro cyklisty tady budou uzamykatelné boxy pro kola hlídané kamerami. Tato varianta návrhu počítá také s novými parkovacími místy pro obyvatele sousedního věžového domu, budou mít k dispozici čtyři desítky parkovacích míst," připomněla mluvčí magistrátu Eva Wojnarová. 

Potřebná modernizace

close Vlakové nádraží Havířov zoom_in

O tom, že zchátralé havířovské nádraží potřebuje rekonstrukci jako sůl, psal Deník už v roce 2008 v článku: Havířovské nádraží se stává ostudou města 

Mnoha lidem by tehdy stačilo, aby se nádraží dostalo potřebné péče, byly opraveny perony, podchod a nádražní hala prokoukla z přerostlé vegetace. 

Nejdříve s halou…

Následně začaly České dráhy zvažovat rekonstrukci stanice, při které by byla podoba nádraží zachována. „Výpravní budova nádraží v Havířově byla zařazena do programu Českých drah Živá nádraží. Odborná komise již vybrala vítěznou firmu, která by měla nádraží revitalizovat, v tuto chvíli se dojednávají podmínky smlouvy. Jakmile bude vše oficiálně uzavřeno, bude také možné na základě předložené projektové dokumentace upřesnit, v jakém rozsahu a kdy přesně bude nádraží revitalizováno. Nepůjde ale o totální přestavbu. Ráz objektu zůstane zachován, služby pro cestující i kultura prostředí se ale výrazně zkvalitní," uvedl na podzim roku 2008 tehdejší manažer komunikace Českých drah Radek Joklík.

Z rekonstrukce ale sešlo a o dva roky později, v roce 2010 se začalo jednat o celkové modernizaci s využitím dotací Evropské unie. 

…posléze bez haly

Přednádražní prostor a celá železniční stanice měla být původně modernizována ve společném projektu města a Českých drah. Město mělo ve své části rekonstruovat přednádražní prostor, zatímco dopravce objekt stanice. Některé varianty počítaly se spojením Šumbarku pomocí nadchodu, posléze prodlouženým tunelem vedoucím k peronům. 

I z tohoto společného projektu však nakonec sešlo, protože veřejnost odmítla návrh Českých drah zdemolovat nádražní halu, která je výraznou historickou dominantou města. ČD tehdy upřednostnily bourání haly před její rekonstrukcí a zvažovanou vestavbou moderní prosklené dvoupatrové části. 

Přestože nádraží nebylo ani při opakovaných pokusech prohlášeno za památku, projekt byl zastaven s tím, že by se i přes už vydané demoliční povolení nestihly v přesně vymezeném termínu prostavět peníze ze schválené evropské dotace. 

Odnesl to Směrník

close Odstraňování Směrníku z prostranství před havířovským vlakovým nádražím. zoom_in Pozdvižení vyvolalo také odstranění betonové plastiky Směrník, která stála na prostranství před stanicí. Město ji jako vlastník prohlásilo za nebezpečnou svému okolí a nechalo ji strhnout. Za symbolickou korunu ji odkoupili aktivisté, kteří ji přestěhovali do Ostravy, kde nyní stojí před sídlem památkového ústavu. O odřezání Směrníku čtěte v článku: Z havířovského Směrníku zbyl jen betonový pařez

České dráhy se navíc chystají převést nádraží na státní společnost Správa železniční dopravní cesty, která by měla provést rekonstrukci stanice se zachováním nádražní haly. 

Deník už v prvním článku o projektu, který počítal s demolicí nádražní haly, položil čtenářům otázku: Měla by se nádražní hala v Havířově rekonstruovat nebo zbourat a nahradit novou stavbou? Mírná nadpoloviční většina hlasujících tehdy byla pro zachování haly. O projektu čtěte v článku: V Havířově připravují nový dopravní terminál

Oprava podchodu

Současně s modernizací přednádražního prostoru město i nadále počítá s tím, že přizpůsobí dostupnost stanice lidem ze Šumbarku. Projekt je připraven pro rekonstrukci podjezdu. Procházející lidé i cyklisté by tam měli mít díky novému uspořádání dopravy v podjezdu k dispozici širší chodník a cyklostezku výškově oddělené od automobilového provozu. 

Více článků o havířovské železniční stanici čtěte v tématu: Vlakové nádraží a dopravní terminál v Havířově

Vizualizace vítězné podoby přednádražního prostoru:

close Návrh prostoru před havířovskou železniční stanicí. Varianta 3. zoom_in

close Návrh prostoru před havířovskou železniční stanicí. Varianta 3. zoom_in

close Návrh prostoru před havířovskou železniční stanicí. Varianta 3. zoom_in

close Návrh prostoru před havířovskou železniční stanicí. Varianta 3. zoom_in