„Projekty, které usilovaly o realizaci, se většinou zaměřují na obnovu či výstavbu dětských hřišť, realizaci volnočasových zón a umístění sportovních prvků v Havířově,“ přiblížil projekty přihlášené do letošního ročníku participativního rozpočtu havířovský náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Část města Dolní Suchá neměla žádný projekt. Část města Prostřední Suchá měla pouze jeden projekt „Dětské a workout hřiště, zastřešené posezení“, o kterém se nehlasovalo, tudíž se tento projekt stal automaticky realizovatelným. Taktéž část města Dolní Datyně přihlásila pouze jeden projekt „Stan pro všechny“, který již byl zrealizován.

K TÉMATU 

Dalšími vítěznými projekty se staly:

Víceúčelové hřiště pro děti a mládež – Havířov-město
Dvě workoutová hřiště – Havířov-Podlesí
Pohybem ke zdraví Údolí Stružník – Havířov-Bludovice
In-line ovál – Havířov-Šumbark
Kdo si hraje, nezlobí (Modernizace dětského hřiště u ZŠ Zelená) – Havířov-Životice

"Celkem hlasovalo 1 841 občanů, oproti loňskému roku tedy hlasovalo o 497 občanů více. Vítězné projekty bude Havířov realizovat v následujícím roce. V případě, že skutečné finanční náklady na vítězný projekt budou nižší než vymezená finanční částka pro danou část města, bude možné v případě dostatečných finančních prostředků realizovat i další projekt v pořadí. Pro rok 2020 bylo na projekty v rámci participativního rozpočtu uvolněno z rozpočtu města 5 milionů korun," doplnila mluvčí Havířova Michela Adamcová.