V jakém stavu je zeleň ve městě?

Havířovskou zeleň máme v současné době v uspokojivém stavu, kdy v loňském a předloňském roce byla provedena kontrola zeleně. Byly odkáceny poškozené stromy, případně byly provedeny jiné ozdravné zásahy. Letos, vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu, začaly stromy usychat a my je musíme kácet. Kácí se na základě povolení odboru životního prostředí. Jde o stromy, které už nelze zachránit. U těch stromů, u kterých máme alespoň malou naději, že by se mohly vzpamatovat, ty samozřejmě necháváme. Sucho poznamenalo stromy po celém území města.

Vysazují ještě lidé stromy aktivně sami?

Naštěstí už lidé sami svévolně stromy nevysazují. Kdysi docházelo k extrémním situacím, kdy lidé vysadili strom v blízkosti kanalizace nebo blízko domů a pak si stěžovali, že jim strom stíní nebo poškozuje omítku. Dnes je jiný trend, kdy si lidé začínají opět zvelebovat okolí svých domů vysazováním květinových záhonů a okrasných keřů. Většinou se přicházejí zeptat a my se s nimi domlouváme na vhodné druhové skladbě. Tuto iniciativu vítáme.

Jaké podněty k zeleni přijímáte od občanů nejčastěji?

„Nejčastěji to jsou požadavky na ořezy větví, které zasahují až k domům, kde poškozují omítky, nebo přesahují nad chodníky. Někdy lidé žádají skácení celých stromů. Každá žádost se posuzuje a u kácení musí být vydáno povolení odboru životního prostředí.

Připravuje město nějaké novinky související s městskou zelení?

V současné době připravujeme novou výsadbu v lesoparku Stromovka, u kterého se chystá jeho celková revitalizace. Budovat by se tam měl mokřad, naučné stezky, dětské hřiště a podobně. Ještě v říjnu budeme nově vysazovat cibuloviny k chodníku do parku před zámkem, aby na jaře vykvetly. Příští rok chceme také upravit zeleň v okolí Kulturního domu Petra Bezruče, kde bychom částečně chtěli obnovit záhony s růžemi.

Jak se daří novému stromořadí podél Hlavní třídy?

O toto stromořadí se staráme s mimořádnou péčí. Stromy jsou pravidelně zalévány a hnojeny. Protože jsou zasazeny mezi chodník a silnici, musí jim být věnována zvýšená péče. Díky tomu se všem stromům daří velmi dobře. Letos jsme je však museli ošetřit postřikem, protože je napadl škodlivý červec. Pyramidální habry ovšem zdárně rostou a postupně se tvarují. V budoucnu budeme koruny upravovat ořezem, který těmto stromům, na rozdíl od původních lip, nevadí.

Jak je přínosná každoroční konference Zelená města?

Konference pořádaná Havířovem je velmi přínosná v předávání zkušeností, jak to funguje v jednotlivých městech a obcích. Akce má velký ohlas nejen u správců zeleně u nás, ale i v zahraničí. V jejím průběhu získáváme od kolegů cenné informace, které můžeme využít i u nás.