Lidé z městské části Staré Město, pod jejichž domy a pozemky chce společnost OKD těžit uhlí, považují souhlas městských zastupitelů s přípravami nového územního plánu města za první krok k vyhlášení tzv. stavební uzávěry v této lokalitě. Ta by znamenala zákaz na určeném místě cokoli stavět. Nejen nové domy, ale třeba garáž nebo jen malou hospodářskou budovu.

„Vedení města tak vyšlo vstříc požadavku společnosti OKD, která chce v této městské části těžit, dosud však nesplnila ani jednu ze státem stanovených podmínek pro povolení těžby. Přitom, jak se všeobecně ví, OKD je dnes ve velmi vážné finanční situaci, kdy utlumuje těžbu a propouští zaměstnance. Nechápu, proč by měli být lidé ve Starém Městě vedle všech útrap, které už kvůli těžbě zažili, ještě navíc omezeni v nakládání se svými nemovitostmi. Stavební uzávěra zabrání lidem upravovat a dále zvelebovat své domovy a zahrádky. Tím se nemovitosti znehodnotí," tvrdí členka sdružení Karviňáci proti těžbě Monika Heisigová.

Podle ní město „hraje do karet" OKD a neváhá znovu bezdůvodně poškodit vlastní občany. Vadí jí, že se město při zpracování pokynů pro návrh územního plánu údajně řídilo doporučením Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z roku 2011, kde se doporučuje vyhovět požadavku OKD.

„Situace s těžbou se za tři roky zcela obrátila. Město by nemělo tak závažná rozhodnutí řešit na základě více než tři roky starých informací. Každopádně se proti tomuto kroku postavíme," dodává Jiří Dráb, rovněž člen sdružení Karviňáci proti těžbě a majitel zahrádky ve Starém Městě.

S těžbou pod Starým Městem se počítalo už dřív

Primátora Tomáš Hanzela prohlášení členů sdružení Karviňáci proti těžbě doslova „nadzvedla ze židle".

„Občanské hnutí chce prostě zablokovat rozvoj města a zaměstnanosti. Na těžařích je existenčně závislá nejméně třetina obyvatel našeho města, díky nim tu fungují služby, to my musíme brát v potaz. Ať dá občanské hnutí práci třetině občanů Karviné a bude to v pořádku," reagoval primátor na prohlášení sdružení Karviňáci proti těžbě.

Zároveň připomněl, že město musí při tvorbě nového územního plánu respektovat to, že má na svém území státem už 40 let vytyčený dobývací prostor a že stát má stále zájem na jeho vytěžení.

„Stávající územná plán je z roku 1994 a jeho tvůrci lidem v dotčených oblastech nechtěli sdělit, že je tu riziko do budoucna. Dnešní vedení města to udělat chce a nyní to novým návrhem udělá," tvrdí Tomáš Hanzel a připomíná, že stát, bude-li chtít, nakonec těžbu OKD povolí i v případě, že město nový územní plán nebude mít hotový.

Navíc to, co se navrhuje pro nový územní plán, prý není stavební uzávěra, ale omezení pro nové stavby a přístavby těch starých.

Náměstek primátora Miroslav Hajdušík ještě připomíná, že územní plán se bude dopracovávat vždycky dle aktuální situace zda se těžit bude, nebo ne.

„Tvorba územního plánu je proces na několik let a je to materiál, s nímž se i pak pracuje dle aktuálních potřeb," řekl Hajdušík. Také on zdůrazňuje, že změny v územním plánu se dějí v zájmu zachování zaměstnanosti.

Zpracování nového územního plánu města potrvá nejméně rok, ale spíše to bude proces delší. Hotový musí být nejpozději do roku 2020.