V dějinách samospráv na Karvinsku jde o kuriózní záležitost. Drtivá většina radnic totiž využívá praxe, že návrh strategického plánu schválí a jeho znění po vyvěšení na úřední desce nechá v zákoně stanovené lhůtě připomínkovat. V Bohumíně se ale lidé na jeho tvorbě mohou spolupodílet. „Před šesti lety jsme při přípravě strategického plánu zveřejnili informace také v městských novinách a žádali občany o pomoc. Letošní rok tedy není výjimkou. Obecně by města a obce měla své občany seznámit se strategickými dokumenty. Jakou cestu ale zvolí, je na každém z nich. Dnes už existují i metodiky, jak připravovat strategické materiály, což před lety nebylo běžné, ale už tehdy jsme naše občany do tvorby strategického plánu zapojovali,“ uvedla mluvčí radnice Lucie Balcarová.

V letošním roce začali v Bohumíně s přípravou aktualizace strategického plánu, protože přes 90 procent opatření se už podařilo zrealizovat. Naposledy město plán aktualizovalo v roce 2004. „Vzhledem k tomu, že jsme byli při realizaci projektů velice úspěšní a máme spoustu nápadů na další projekty, vznikla potřeba vytvořit nový strategický plán. Jde vlastně o jeho aktualizaci, která počítá i s možností získání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie. Strategický plán se tvoří na 10 až 15 let dopředu, ale je jasné, že v průběhu několika let je jeho aktualizace nutná,“ uvedl vedoucí stavebního odboru Libor Radiňák. Při sestavování budoucích vizí ve městě oslovilo město podniky, kulturní i společenské instituce, které jsou pro rozvoj Bohumína strategické. Úředníci ze stavebního odboru vše zpracovali a předložili v městských novinách i bohumínským občanům.

„Teď čekají na jejich připomínky a případné návrhy. Těmi se pak bude zabývat speciální komise pro strategický rozvoj, kterou tvoří úředníci, odborníci i zastupitelé. V říjnu se na speciálním semináři seznámí s navrhovanou verzí strategické instituce. Konečné slovo však budou mít bohumínští zastupitelé. Ti by na konci letošního roku měli rozhodnout o definitivní verzi strategického plánu,“ dodala Balcarová.