„Je to obvykle směs nejrůznější odpadů, pneumatik, sutin, části autovraků, nábytku, vysloužilých spotřebičů. Poměrně hodně je zde obaly z kabelů, které někdo v lese opaluje kvůli drahým barevným kovům. Před odvezením na skládku musíme z hromady odpadu ručně odstranit například pneumatiky, které dle zákona uložit na skládku nelze a je třeba je zpracovat jiným způsobem. Jen z této jedné lokality jsme odvezli kolem 80 pneumatik,“ uvedl Josef Sodzawiczny, jednatel společnosti Smolo Třinec. 

Podívejte se na video z likvidace skládky

Zdroj: Youtube

Specializovaná firma mimo jiné likviduje černé skládky na objednávku různých subjektů a s Lesy ČR spolupracovala i v minulosti. K likvidaci skládek používá speciální techniku, mimo jiné hydraulickou ruku s drapákem nebo různé typy bagrů.