Navíc se rekonstrukce oproti původnímu termínu dokončení o několik týdnů protáhne. Původně měla uzavírka skončit tuto neděli, tedy 25. října, ovšem podle nového termínu dokončení to bude až začátkem prosince.

Úředníci z investičního odboru radnice to vysvětlují tím, že v průběhu realizace stavby bylo nutné provést sanaci neúnosného podloží, což si vyžádalo změnu technologie prováděných prací.

„Zároveň je v letošním roce hodně deštivých dnů, při kterých z důvodu těchto nevhodných klimatických podmínek musí být provádění prací průběžně přerušováno,“ uvedl Robin Guziur z investičního odboru.

Aktuální harmonogram prací je podle něj nastaven tak, že částečná uzavírka ulice Lípová bude dle aktuálního stanovení ukončena 6. prosince a následně bude zhotovitel dokončovat práce, které už na uzavírku ulice Lípová nejsou vázány.

Kromě opravy povrchu ulice stavbaři vybudoval také novou obslužnou komunikaci, která jde mimo areál bývalého Vojensko-opravárenského závodu a obslouží Tiskárnu Finidr. Část ulice Lípová vedoucí od podjezdu pod obchvatem, je o léta průjezdná.