Lízátko je slangový výraz pro drogové testery, které přítomnost omamných látek detekují ze slin.

Bohumín je už několik měsíců nabízí zdarma tamním rodičům, aby si případnou náklonnost jejich dětí k nelegálním látkám sami mohli ověřit. „Letos už začínáme vydávat druhou stovku těchto testerů,“ uvádí preventista bohumínské městské policie Roman Honysz.

Pro rodiče je jistě inspirací i to, že program je zcela anonymní a nikdo se jich na nic neptá. Testery si zdarma mohou vyzvednout kdykoli. „Respektujeme, že jde o citlivé informace. Nezjišťujeme ani totožnost, ptáme se jen, na kterou školu dítě chodí,“ vysvětluje dále bohumínský preventista.

Samotní rodiče? Ti nejčastěji požadují informaci, jak mají tester správně použít.

„V případě pozitivního nálezu se někteří rodiče přijdou zeptat, jak postupovat dál. Doporučujeme jim specializovaná pracoviště poraden, které fungují v okolních městech. Tyto informace, včetně kontaktů, jsou přikládány ve formě letáčků i při vyzvednutí testeru. Základním krokem může být i kontakt samotného obvodního lékaře,“ doplňuje k tomu Honysz.

Každé město k problematice užívání drog u mladých lidí a dětí přistupuje po svém. Strážníci jsou pak všude jedním ze styčných bodů.

„Městská policie pravidelně spolupracuje se všemi školami, dělá tam osvětové besedy a jiné akce zaměřené na prevenci,“ říká za Karvinou mluvčí magistrátu Šárka Swiderová.

Rodiče se mohou v případě pochybností či podezření sami obrátit i na místní sociální odbor, což se už několikrát stalo. „Lízátka“ mají k dispozici strážníci.

„Využíváme je jak pro vlastní potřeby, tak i ve spolupráci se sociálním odborem, pokud potřebují zjistit ovlivnění narkotiky u svých klientů, dále spolupracujeme se školami,“ uvádí zástupce ředitele karvinské městské policie Václav Ožana s tím, že se i přímo na ně mohou obracet rodiče. Strážníci jim poskytnou základní poradenství a poradí i možnosti testování.

Obdobné je to v Havířově. Ten mimo jiné loni testoval užívání drog na vybraných školách. Přednášky na téma protidrogové prevence provádějí na školách strážníci.

„Celá tato činnost stojí především na preventistech základních škol,“ dodává mluvčí tamního magistrátu Jana Dybová.