Hlasovací kupon dostaly všechny domácnosti v posledním vydání Radničních listů. Lístek stačí vystřihnout a po vyplnění vhodit do kterékoli poštovní schránky. Poštovné se neplatí.