Společnost Residomo v Lučině plánuje zřídit komunitní centrum se širokým záběrem aktivit.

„Chceme, aby se tady setkávali mladí i staří, zdraví i nemocní, lidé sociálně potřební i lidé, kteří jsou ekonomicky zajištění. Jsme připraveni podpořit aktivní občany, kteří v hlavě nosí projekty, jež mohou příznivě ovlivnit celou lokalitu,“ řekl jednatel společnosti Martin Ráž.

O využití objektu se mohou ucházet neziskové organizace nebo podnikatelé, kteří by tamní prostory chtěli pro rozjezdy svých projektů, takzvaných start-upů. K dispozici budou mít malometrážní prostory a kanceláře.

Residomo zakládá vlastní nadační fond, který bude pro letošní rok disponovat 4,5 miliony korun. Ve veřejné soutěži se o ně mohou ucházet právě autoři zajímavých projektů. O tom, kdo grant získá, rozhodne veřejnost v hlasování.

Podpora z fondu bude zacílená hlavně na oblast Karvinska a Havířovska. Veřejná soutěž bude spuštěna 1. května. V rámci programu Městské komunity mohou neziskové organizace zažádat o podporu až do výše 75 tisíc korun na vzdělávací, sportovní a kulturní a komunitní aktivity, stejnou částku mohou získat žadatelé z programu Místo pro život zaměřeného na životní prostředí.

V přízemí Lučiny vznikne ještě letos komunitní centrum, podobné jako Archa v Ostravě. Nabízet bude každodenní program sestavený z besed, kulturních akcí, vzdělávacích akcí. „V Ostravě takto vznikl například sportovní klub seniorů, umělecký i taneční klub, jehož členové působí i za hranicemi regionu. Věřím, že i v Havířově se najde mnoho aktivních lidí, kteří budou mít chuť se zapojit,“ dodal Ráž.

Slavnostnímu představení projektu Kulturního domu Lučina byly přítomny také primátorka Havířova Jana Feberová a její náměstkyně Alena Zedníková. Oba se shodly, že oživení Lučiny bude přínosné a byly by rády, kdyby se společnosti Residomo podařilo obsadit také prodejny podél Hlavní třídy.

Vzpomínáte, jak to v Lučině kdysi žilo? Máte fotografie nebo snad i video z akcí, které se tam konaly? Pošlete redakci své příspěvky na adresu havirovsky@denik.cz.