Deníku to potvrdil advokát Pavel Říha z ostravské advokátní kanceláře Forlex, jehož redakce požádala o názor na tento případ. Deník o něm informoval v minulých dnech. Věc má ale háček. Za normálního fungování banky by to zřejmě nebyl problém. Ovšem s ohledem na to, že banka je v likvidaci, nelze podle právníka návratnost prostředků předpovědět.

„Dle zákona o registru smluv platí, že pokud smlouva o termínovaném vkladu nebyla v registru uveřejněna do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je zrušena od počátku. V daném případě tak byly prostředky na účet Sberbank zaslané na základě takto zrušené smlouvy, a tedy jsou bezdůvodným obohacením banky,” uvedl Pavel Říha s tím, že na vydání bezdůvodného obohacení má Orlová nárok. “Město tak zřejmě má pohledávku z titulu bezdůvodného obohacení za Sberbank, a to minimálně ve výši jistiny zaslané na základě smlouvy o termínovaném vkladu. Za určitých okolností by mohlo město požadovat také obvyklé úroky,“ doplňuje advokát.

Podle něj by měla Orlová tuto svou pohledávku přihlásit do likvidace. „S ohledem na to, že k poskytnutí prostředků došlo někdy v průběhu roku 2019, však městu také hrozí riziko promlčení jeho nároku, protože obecná promlčecí doba je tři roky,“ vysvětli Plavel Říha.

Případnému promlčení nároku (pokud se tak ještě nenastalo) může podle něj město zabránit, včasným podáním žaloby na úhradu dluhu.

Starosta: Záležet bude na likvidátorce

Starosta Orlové Miroslav Chlubna Deníku řekl, že město žalobu na úhradu dluhu nepodalo, ale přihlásilo svou pohledávku do likvidace. „Vše řeší naši právníci. Pokud jde o termín případného promlčení dluhu, převod prostředků na termínovaný vklad jsme dělali někdy na podzim 2019. Protože je však banka v likvidaci, všechno je trochu jinak. Ať zvolíme jakoukoli z cest, bude záležet, jak rozhodne likvidátorka,“ uvádí orlovský starosta.

To samé říká i advokát Pavel Říha. „Návratnost daných prostředků, pokud je pohledávka stále vymahatelná, nelze bez podrobnějších znalostí  majetku Sberbank předpovědět. Sberbank byla zrušena s likvidací a likvidátorka nyní posuzuje právě její solventnost. V tuto chvíli tak není zřejmé, zda se nakonec banka vydá cestou likvidace nebo insolvenčního řízení, což bude mít vliv i na budoucí uspokojení současných věřitelů Sberbank,“ objasnil.