Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.cz.Archiv R. MacháčkaZdroj: Se svolením Romana MacháčkaPředseda sdružení nájemníků BYTYOKD.cz Roman Macháček, jehož ústy sdružení dlouhodobě kritizuje skutečnost, že bývalý majitel OKD Zdeněk Bakala nesplnil svůj slib a neprodal byty nájemníkům, jak někdy před 15 lety veřejně prohlásil, záměr modernizace zanedbaných domů vítá. Upozorňuje však mimo jiné na to, že by vlastník měl být schopen předložit přesný harmonogram celé operace včetně upřesnění podmínek, za jakých se budou moci všichni stávající nájemníci do zrekonstruovaných nemovitostí vrátit.

Co říkáte záměru společnosti Heimstaden revitalizovat část svých nemovitostí, které má ve starých, převážně hornických koloniích?
Předchozí vlastníci (KARBON INVEST a Zdeněk Bakala) dostali tzv. finské domky od státu v roce 2004 zcela zdarma, nebyly součástí ocenění hodnoty celého OKD. A od té doby do nich investovali nemalé částky prakticky jen jejich nájemníci. Je tedy v pořádku, že se konečně vlastníci probudili a chtějí v této oblasti taky něco dělat.

Opravený most před Odru mezi Ostravou a Hlučínskem opět v plném provozu, čtvrtek 14. října 2021 odpoledne.
Tak se všichni dočkali. Most opraven, dopravní peklo Ostrava-Hlučínsko skončilo

Pro některé nájemníky to zřejmě bude znamenat dočasné stěhování jinam. Zejména pro ty, kteří mají nájemní smlouvu na dobu určitou, to může znamenat „nucené“ stěhování bez náhrady. Měl by podle Vás pronajímatel nabídnout i těmto lidem jiné bydlení, přestože to asi nemá za zákonnou povinnost.
Obávám se trochu pojmu „dočasné stěhování“. Vlastník by měl být schopen předložit přesný harmonogram celé operace včetně upřesnění podmínek, za jakých se budou moci všichni stávající nájemníci do zrekonstruovaných nemovitostí vrátit. Jinak zde hrozí riziko, že do nově zrekonstruovaných nemovitostí bude vlastník lákat nové nájemce za úplně jiných cenových podmínek a původní nájemníci skončí někde na sídlišti.

Nemálo zejména dlouhodobých nájemníků v koloniích do vylepšení svého bydlení investovala během let spoustu peněz. Myslíte si, že by jim pronajímatel měl investice kompenzovat, pokud jejich dům zdemoluje?
Pokud nájemníci investovali do oprav nemovitostí se souhlasem pronajímatele, pak mají nárok na vypořádání svých investic. Výši investic je potřeba doložit stejně jako souhlas pronajímatele. V praxi by to znamenalo kompenzaci vložených nákladů s přihlédnutím k opotřebení.

Dřevěné, tzv. finské domky i zděné domky v Doubravě. Majitel nemovitostí - společnost Heimstaden - plánuje revitalizaci  tohoto území a nějaké demolice.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Ve velkém počtu případů ale nájemci investovali velké finanční prostředky do oprav na základě dřívějších slibů vlastníků, Zdeňka Bakaly, aniž by na to měli oficiální souhlas. Vím o řadě případů, kdy nájemníci takto investovali do zvelebení zanedbaných bytů OKD (dnes Heimstaden), či finských domků stovky tisíc korun, v některých případech dokonce své celoživotní úspory. Pokud se nový vlastník chce chovat skutečně společensky zodpovědně, měl by nájemníkům i v těchto případech jejich investice kompenzovat.

Ostravské zákaznické centrum ČEZ, 14. října 2021.
Lidé v Ostravě berou útokem dodavatele energií. Takto to tam teď chodí

Co říkáte na rozsah revitalizace nemovitostí společnosti Heimstaden ve starých koloniích? Je podle Vás nutná a to zejména s ohledem na to, jaké problémy to přinese řadě nájemníků…
Heimstaden a management by neměl zapomínat, že v těchto domech bydlí často starší lidé, kteří jsou na své domovy a lokalitu fixováni, své domy si zvelebili a v mnoha případech zde prožili celý život. Pokud se chystají provádět tak rozsáhlé revitalizace, je nezbytný maximálně citlivý přístup. V případě nutnosti dočasného vystěhování je potřeba nabídnout nájemníkům jasný plán návratu a kvalitní dočasné řešení.
Chci také zdůraznit, že podnikové hornické byty a tzv. finské domky byly v devadesátých letech zprivatizovány zřejmě v rozporu s tehdy platnými zákony. Koupí bytového fondu OKD tak společnost Heimstaden převzala i významné závazky z minulosti k našemu kraji a jeho občanům. A já doufám, že si to vlastníci i management Heimstaden uvědomuje.