Nevadí jim ani tak samotná silnice, ale spíše silný provoz a rychle jezdící auta. „Jak to chcete zpomalit? To je silnice první třídy, to asi nejde,“ přemítá jedna z prodavaček v samoobsluze v Ostravské ulici naproti poště. Jediné prodejně potravin v oblasti Mistřovic, Mostů a Koňákova. Tolik zmínka o jedné z věcí, která může místní trápit.

Všechny tři dnešní části Českého Těšína byly v minulosti samostatnými obcemi, kde se lidé živili zemědělstvím nebo chovem dobytka. I proto není území Mistřovic a Koňákova příliš zalidněné, žije tam okolo 280, resp. 500 obyvatel. Jak říkají místní, dodnes je tam klid a nádherné výhledy na Beskydy.

Co tam je a co chybí

Jak říká starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková, město samozřejmě investuje do všech městských částí Českého Těšína a stejně tak do Mostů, Mistřovic i Koňákova. Ti, kdož tam žijí, to vidí trochu jinak. Kvitují už realizované investice, jako jsou nové chodníky, posílení kanalizace či opravenou silnici, ale mohlo by to prý být lepší.

Polský lingvista a folklorista, publicista a emeritní profesor Ostravské univerzity Karol Daniel Kadlubiec.
Daniel Kadłubiec: vědec z Českého Těšína, který rád zpívá a sportuje

„Okrajové části větších měst, ale i vesnice, se stávají ubytovnami, chybí tam infrastruktura - obchody, hospoda. Ve městě se každoročně investují stamiliony korun a na okrajové části se nemyslí,“ tvrdí Gustav Kotajný z Koňákova, známý tamní farmář.

Faktem je, že pokud jde o občanskou vybavenost, je v těch to místech praktiky nulová. Kromě hřbitovů, dvou hasičských zbrojnic a dvou mateřských škol, tam jsou tam pouze jedna dvě hospody a tím to končí. Autobusy z města do těchto lokalit samozřejmě zajíždějí.

Příjemné místo pro život

Kotajný hrdě vyzdvihuje to, že Mistřovice nebo Koňákov jsou příjemným místem pro život. „Každému, koho tady hostím, to zdůrazňuji, a pak ho zavezu na místo, odkud je nádherný výhled na hory,“ říká.

Co se mu ale na rozvoji nejen okrajových částí Českého Těšína nelíbí, je chaotická a neřízená nová rodinná zástavba. „Je škoda, že město nemá hlavního architekta a výstavba, která tady před lety začala, je neřízená. To je velká škoda, protože to nevypadá hezky. Některé domy nezapadají do krajiny a ráz obce se tak hrozně mění. Bohužel k horšímu. Třeba v Rakousku, kam často jezdím, je vidět, že na to někdo dohlíží, vesnice mají přirozený ráz, žádní výstřelky,“ říká Kotajný. A dodává, že pod Beskydami je to všude zhruba stejné. „Já jsem pro moderní prvky v krajině, ale ať to má nějaký jednotný vzhled,“ říká podnikatel.

Starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková.
Nasloucháme připomínkám obyvatel a snažíme se je řešit, říká starostka

Jeho rodina bydlí v této obci dlouhé roky a v posledních desetiletích se podílí se na organizaci spolkového života, stmelování starousedlíků a nově přistěhovaných. Jednou za tři roky pořádá také farmářské slavnsoti.

„Před lety jsem založil tradici vánočních setkání. Kdysi jsme to organizovali v Hradišti, protože u nás nemáme kulturní dům, a ujalo se to. Je vidět, že to lidem chybělo, rádi přijdou, těší se na to. Dokonce se takováto setkání po našem vzoru konají ve 22 obcích v povodí Stonávky,“ říká Gustav Kotajný.

ROZHOVOR 

Dětská skupina, kam docházejí i děti z Polska

Jdou vstříc zájmu rodičů malých dětí. Před téměř 20 lety založili spolek CAMPANELLA, jehož cílem je vzdělávat předškolní děti jinou formou. Předlohou jim je Montessori pedagogika. Dnes má dětská skupina, která sídlí v Českém Těšín-Mostech, 12 dětí. A předsedkyně spolku Romana Plonková se netají tím, že by do budoucna chtěli skupinu rozšířit.

Proč na periferii Českého Těšína právě Monoester pedagogika?
Díky podpoře města Český Těšín náš spolek začal svou cestu při vzniku Montessori centra, které se nacházelo přímo ve městě. Rodiče s malými dětmi tak měli možnost kdykoliv nás navštívit. Nyní se nacházíme na okraji města, blíž k přírodě, což je jednou z priorit Montessori pedagogiky.

Jaký je zájem o vaši mateřskou školu? Máte děti jen z Těšína, nebo i odjinud?
Nejedná se o mateřskou školu, ale o dětskou skupinu, která je finančně podporovaná EU. Naše dětská skupina CAMPANELLA, která se nachází v polském příhraničí, je bilingvální skupinkou, tzn. dvojjazyčná – česko-polská. Docházejí k nám děti místní, tak i z okolních vesnic. Rovněž máme i zájem rodičů z Polska, kteří pracují v Česku (což je jedna z podmínek přijetí dítěte do dětské skupiny). Jejich zájem je přirozené prostředí pro dítě o naučení se českého jazyka.
Zájem o naší dětskou skupinu je velký. Důvod není pouze Montessori pedagogika, ale rovněž místo, kde se nacházíme – malebná část Českého Těšína, velká zahrady, les. Rovněž menší počet dětí (maximálně 12), co dochází k individuálnímu přístupu k dětem.

Kolik dětí do vaší školky aktuálně dochází? Prozradíte plány do budoucna? Je zájem taková, že uvažujete o zvýšení kapacity? Ať už na současném místě, nebo jinde.
Momentálně máme plný stav, dvanáct dětí. Vzhledem k tomu, že končí evropské projekty, byla vytvořena novela Zákona o dětských skupinách týkající se chodu všech dětských skupin, kdy financování přechází částečně na stát. Vzhledem k tomu, že se finanční prostředky sníží, plány do budoucna jsou v mlze. I když zvažujeme rozšíření, musíme si vše dobře promyslet. Určitě bychom zůstali na současném místě, protože je to krásný prostor. A naše vize? Určitě rozšíření dětské skupiny a vytvoření Zdravé kuchyně.

K TÉMATU

Mistřovice v datech

Rok založení: 1155 (rok založení Českého Těšína)
Počet obyvatel: 486

Významné osobnosti:
Jerzy Cienciała (1834-1914) - polský politik a národní buditel
Karol Daniel Kadłubiec (*1937) - polský vědec, pedagog, známý učenec lingvistiky
Theofil Halama (*1932) - český básník, pedagog, filolog a katolický teolog

Tip na výlet
Na vyhlídku na kopec "Hory"
Západně od centra obce se nachází kopec Hory s nadmořskou výškou 423 m n. m. Po výstupu k vrcholovému vysílači se vám naskytne výhled na široké okolí Těšínska.

Koňákov v datech

Rok založení: 1155 (rok založení Českého Těšína)
Počet obyvatel: 291

Zajímavost
Tragédie v Koňakovské kapli, patrně největší tragédie v dějinách Těšínska

Bylo 17. května 1906 a odehrával se pohřeb rolníka Michala Farneho. Smuteční průvod se vypravoval z domu zesnulého k evangelickému hřbitovu, když mračna předznamenávala bouři. Smuteční průvod asi 100 lidí zastihl na cestě déšť, a proto se snažili co nejrychleji dostat do hřbitovní kaple na kopci nad vesnicí. Všichni se snažili dostat dovnitř a najít tak úkryt před deštěm, ale ne všem se to povedlo. Místní učitel se zajímal, zda má kaple hromosvod, když dostal zápornou odpověď snažil se přimět ostatní, aby ji opustili, ale lidem se do deště nechtělo. Učitelova předtucha se naplnila a do kaple na kopci se spoustou železných prvků udeřil kulový blesk. Na místě bylo okamžitě usmrceno 13 lidí a další desítky lidí byly zraněny a traumatizovány. Zdroj: www.turistika.cz

Tip na výlet
Ke kostelu Prozřetelnosti Boží, v centru obce na silnici Hradišťská
Snaha o postavení kostela v Koňakově sahá až do roku 1820, další záznam je z roku 1854. Až v roce 1860 bylo vydáno kladné stanovisko k výstavbě kostela Krajským zemským úřadem v Opavě. Stavba kostela byla slavnostně zahájena posvěcením základního kamene v sobotu 20. července 1861 a v pondělí 22. července 1861 byly započaty stavební práce pod vedením Jana Franka. K ukončení prací došlo 1. července 1863. Celkové náklady činily zhruba 3 000 zlatých. Chrám za účasti slavnostního procesí vysvětil označením osmi kříži 9. září 1863 P. Antonín Helm, generální vikář z Těšína. Kostel byl zasvěcen Prozřetelnosti Boží (Providentia Dei). Jedná se o jeden ze dvou kostelů tohoto zasvěcení v celé České republice – spolu s farním kostelem v Šenově.