Posluchači jsou rozděleni do dvou studijních skupin vždy po deseti. Celkový rozsah 80 vyučovacích hodin je rozložen do dvaceti bloků po čtyřech hodinách. Vyučuje se jednou za týden. Jeho součástí je také hlídání malých dětí v příjemném prostředí herny pod dohledem kvalifikované učitelky.

V učebním plánu jsou témata jako obsluha PC, internet, elektronická pošta, psaní textů, vytváření nejrůznějších tabulek, počítačová prezentace, vytváření grafů a práce s fotografiemi. Nezapomnělo se ani na způsob vyhledávání nabídky práce prostřednictvím internetu. Na závěr je připraven test, ve kterém si žáci ověří získané znalosti.

„V současné době jsem na mateřské dovolené. Mám dvojčata ve věku tři a půl let. Při ucházení o zaměstnání se dnes většinou vyžadují určité znalosti práce s počítači. Proto jsem využila nabídnutou příležitost. Velkou výhodou je, že o děti je postaráno v pěkné místnosti poblíž učebny. Věřím, že látku zvládnu. Forma přednášek je velice srozumitelná,“ vyložila svůj pohled Pavla Dvořáková.

Celá akce se uskutečňuje v rámci projektu Uplatnění žen na trhu práce. Partnerem Amosu při organizování je projektový manažer Jakub Ženka z obecně prospěšné společnosti Prosperita. „O počítačový kurz je mezi mladými ženami velký zájem. Poptávka převyšuje nabídku. Limitujícím faktorem k většímu rozšíření počtu míst jsou hlavně finanční prostředky. V obou bězích převládají ženy na mateřské dovolené. V Havířově, kde je nezaměstnanost poměrně vysoká a obzvlášť ženy těžko hledají práci, je doplnění znalostí víc než potřebné,“ vyjádřil poslání rekvalifikačního kurzu předseda občanského sdružení AMOS Jan Bierza.