V Karviné na prostranství před Střední průmyslovou školou (Žižkova 1818/1a, 733 01 Karviná-Hranice).

U volebního stanoviště může hlasovat oprávněný volič, který má adresu místa trvalého pobytu v daném okrese, a oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz.

Volit je možné ve speciálních volebních stanovištích již ve středu 11. ledna od 8 do 17 hodin (případně pro druhé kolo volby i 25. ledna 2023).

Voliči v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění Covid-19, kteří ze závažných důvodů nemohli volit u speciálního volebního stanoviště (drive-in), mohou zdarma požádat na telefonní lince 800 023 800 o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.

Žádost může volič uplatnit každý pracovní den, a to od pondělí do čtvrtku v době od 9:00 do 15:00 hodin, v pátek v době od 9:00 do 13:00 hodin.

Žádost o hlasování lze podat nejpozději ve čtvrtek 12. ledna do 20 hodin.