Rozsáhlé borcení břehů se projevilo po posledních deštích. V podmáčených lokalitách pokračuje dosud. S vodou museli bojovat stavbaři, kteří budují stezku pro pěší a cyklisty poblíž letního kina. Voda se tam při deštích vylila z koryta a celou stezku zaplavila. Pravý břeh je opět o něco blíže ke stezce.

Zaplavování se přitom bude opakovat pokaždé, když vydatně zaprší, tedy minimálně jednou za rok. Větším škodám přitom brání Žermanická přehrada, bez které by se korytem při jarním tání nebo deštích valilo i několikanásobně více vody.

Spásná přehrada

Ochrannou funkci přehrada prokázala i při posledních deštích. Zatímco do ní přitékalo více než 40 kubických metrů vody za sekundu, pod hráz do Lučiny pouštěla jen 16,1 kubíku. Jak se ukázalo v nedávné minulosti, koryto dokáže rychle naplnit lokální průtrž mračen, aniž by přehrada odtok jakkoli zvyšovala.

Téměř bez úhony přečkala poslední velkou vodu nová lávka pod altánkem. Voda tam odplavila jen část drobnějšího kameniva zpevňujícího břeh.

Sesuv svahu

V lokalitě pod dětským parkem však pokračuje sesunování svahu. To trvá už několik let. Letos voda z řeky a spodní voda prostupující svahem narušila břeh natolik, že došlo k několika menším sesuvům, které s sebou vzaly i stromy.

V jiných místech voda břehy podemlela tak, že hrozí jejich borcení. Lidé by proto měli být při procházkách kolem řeky velmi opatrní.

„Meandry řeky Lučiny jsou chráněny právě pro svůj neustálý přirozený vývoj. Jedná se o bezzásahovou lokalitu,“ řekl vedoucí oddělení ekologie krajiny a ochrany přírody havířovského magistrátu Jan Smola.