V úterý hodinu po poledni bylo podepsáno memorandum mezi vlastníkem železniční stanice Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a městem. Stvrzuje spolupráci při modernizaci stanice.

Celkovou modernizací projde v nejbližších letech celá stanice uvedená do provozu v roce 1969. Proti původnímu záměru Českých drah, které chtěly výpravní budovu zbourat, bude zachována a opravena. SŽDC pak halu pronajme městu.

Oprava haly bude koordinována s rekonstrukcí přednádražního prostoru, kterou provede už letos město.

„Těší nás, že vedení města aktivně přistupuje k problematice využití prostor, které jsou z pohledu dnešních nároků mnohonásobně naddimenzované a obtížně se hledá jejich smysluplné využití,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Majitel objektu už zadal zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci celé nádražní budovy, tedy i její levé administrativní části. „Navázali jsme na původní plány Českých drah a počítáme s využitím těchto prostor pro cestující a dopravce,“ dodal.

Velký význam má i umístění technologie pro zajištění provozu, což zohledňuje budoucí rekonstrukci staniční části nádraží.

„Zachována zůstane hlavní halová část v bruselském stylu, pronajmeme ji městu,“ řekl Surý.

Město chce vnitřní prostory nádražní haly využít jako sportovně-společenské centrum, v němž budou umístěny například hřiště, squashové kurty, horolezecká stěna, kavárna, kulturní prostory, klubovny, šatny, sociální zařízení či služebna městské policie. Na možné využití haly si Havířov nechal vypracovat studii.

„O vhodném využití tohoto prostoru v rámci města chceme otevřít diskuzi jak s příspěvkovými organizacemi, tak s odbornou i neodbornou veřejností,“ vysvětluje náměstek havířovské primátorky pro ekonomiku a správu majetku Josef Bělica.

Na projektu rekonstrukce výpravní budovy pracuje společnost KOHL architekti, dokončena bude 30. dubna.

Modernizaci přednádražního prostoru za zhruba 150 milionů korun zahájí město Havířov ještě letos.

„Nově by mělo vzniknout asi 180 parkovacích stání. Součástí nového přednádražního prostoru budou také kryté zastávky a příchozí koridory, do lokality chceme rovněž přivést cyklostezku,“ doplnil náměstek Bělica.