Na různých místech města jsou vtěchto dnech rozmístěna speciální měřící zařízení, která monitorují čistotu ovzduší. Zařízení patří Státnímu zdravotnímu ústavu, u kterého si vypracování studie zadalo město Havířov.

Jedno změřících zařízení je umístěno na balkonu Základní školy na ulici Kpt. Jasioka vProstřední Suché. „Chodí tady technik, který mění filtry. Bílý za hodně špinavý. Bylo by dobré, kdyby se podařilo zjistit, odkud ta nečistota pochází,“ řekl ředitel školy Marek Bulawa.

Měření ovzduší inicioval primátor Havířova František Chobot. Osobně navštívil provoz jednoho znejvětších znečišťovatelů, ostravské ocelárny ArcelorMittal. „Provedli nás některými provozy a informovali o snaze snižovat množství škodlivin a prachu, které zvýroby pocházejí. Sami projevili zájem na objektivním měření a nabídli i finanční spoluúčast stím, že sami nechtějí vědět, kdy a kde se měření bude provádět,“ vysvětlil primátor Chobot.

Zastupitelstvo pro měření schválilo částku 300 tisíc korun. Nakonec bude použita jen polovina, protože druhou zaplatí právě ocelárny. „Výsledky měření by měly být známy vpolovině prosince,“ doplnila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.