Memorandum o společném projektu bylo podepsáno ve čtvrtek dopoledne na havířovském zámku. Společně s primátorkou Havířova Janou Feberovou a primátorem Karviné Tomášem Hanzelem dokument podepsali také generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR Josef Novák a jednatel společnosti Veolia Využití odpadů ČR Milan Chromík.

Dvě největší města Karvinska vyprodukují ročně 24 200 tun směsného komunálního odpadu, k tomu 7,7 tuny velkoobjemového odpadu a 2,6 tuny tříděného odpadu vhodného k dalšímu zpracování.

Přestože domácnosti i firmy odpad třídí, stále je to jen velmi malá část z celkového množství. „Ani při výstavbě velké třídírny odpadu nechceme odstoupit od domácího třídění, ke kterému slouží kontejnery v ulicích. Tento odpad je velmi cenný. Do třídírny se však bude svážet veškerý ostatní odpad, který by jinak byl vyvezen na skládku. V třídírně se bude mnoha technologiemi třídit na suroviny, které bude možné dále zpracovat a na zbytek, který se bude muset likvidovat,“ řekl ředitel Technických služeb Havířov Ludvík Martinek.

Právě tato městská společnost byla na začátku projektu, když se nechala inspirovat podobným třídícím provozem v Polsku.

Fotogalerie: Dotřiďovací linka separovaného odpadu

Rok 2024

„Od roku 2024 už se odpad nebude smět vyvážet na skládky. Proto je nutné s ním naložit jinak a ekologicky. Logicky se nabízí spolupráce s Veolií, která vyrábí teplo pro Karvinou i Havířov,“ uvedl primátor Karviné Hanzel.

„Na nový způsob nakládání s odpadem musíme být včas připraveni, abychom ochránili občany před vysokými platbami za likvidaci odpadu. Proto je zapotřebí vybudovat nové technologie,“ dodala primátorka Havířova Feberová.

Kde stavět?

Pro třídírnu odpadu se nyní vybírá nejvhodnější lokalita ze čtyř vytipovaných. Jednou z nich je areál u bývalého Dolu Dukla v Havířově, druhou sousedství skládky Depos v Horní Suché a dvě další se nacházejí v lokalitě bývalého Dolu Barbora v Karviné, kde je i teplárna společnosti Veolia.

Teplárna už nyní modernizuje svůj provoz a připravuje technologie pro budoucí spalování nevyužitelného odpadu. „V rámci aktualizace našich koncepcí a ekologizace teplárenských zařízení plánujeme využití tuhého alternativního paliva vzniklého z komunálních a ostatních odpadů,“ potvrdil generální ředitel Novák.