Město převzalo zařízení od kraje a od nového roku bude jako jeho provozovatel také určovat podmínky přijetí klientů. Provoz Domova Jistoty by od 1. ledna 2016 mělo začít zajišťovat městské Centrum sociálních služeb Bohumín. Na konci června musí záměr schválit ještě krajští zastupitelé.

Budova domova ve Slezské ulici patří městu, a to před čtyřmi lety financovalo její rekonstrukci. Převod se tak bude týkat jen provozu domova důchodců. Jeho současná kapacita čítá 58 seniorů, o které pečuje 33 zaměstnanců.

„Pro město naší velikosti je kapacita domova pro seniory dostatečná, abychom zajistili požadavky našich občanů, případně těch z Dolní Lutyně a Rychvaldu, které pod Bohumín spadají. Už teď evidujeme téměř 100 žádostí od našich obyvatel o přijetí. Až město domov převezme, bude si moci určit vlastní kritéria pro přijetí. Velkou váhu přitom bude mít právě trvalé bydliště v Bohumíně,“ vysvětlil vedoucí sociálního odboru radnice Daniel Ucháč.

Levný provoz

Jak dodal starosta Petr Vícha, do série městských služeb provozování domova pro seniory dobře zapadá.

„Kraj by měl naopak poskytovat specializované služby pro hendikepované a lidi, kteří potřebují specializovanou péči. S krajem jsme proto k převodu vedli roky námluv. Při současném způsobu plateb bychom za provozování domova pro seniory měli zaplatit do jednoho milionu korun,“ řekl Petr Vícha.

Kraj nabídl městu provozování Domova Jistoty už v roce 2008. Nabídka, se kterou bohumínští zastupitelé tehdy souhlasili, se týkala hned dvou zařízení pro seniory – ve Slezské ulici ve Starém Bohumíně i v Šunychelské ulici v Novém Bohumíně. Operace se ale nakonec neuskutečnila, protože město muselo řešit jiné priority.