K-Centrum už dlouhá léta působí v ulici Energetiků, v objektu, kde zároveň sídlí i nízkoprahová zařízení pro práci s dětmi či klub pro maminky. Po dlouhých letech bezproblémového sousedství se loni v říjnu orlovští zastupitelé rozhodli, že bude lepší, když zařízení bude své služby poskytovat jinde.

A to v lokalitě Poruba, kde má pro K-Centrum vzniknout stavba z tzv. unimobuněk. Plán zastupitelů ale zatím hatí nečekaně vysoké náklady i nezájem firem se touto zakázkou vůbec zabývat.

„Během letošního roku byla zpracována projektová dokumentace, proběhlo územní a stavební řízení, a bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, kam se ale nikdo nepřihlásil. Z technického řešení vzešly poměrně vysoké realizační náklady. Město se proto pokusí dokumentaci upravit a náklady snížit. Poté bude vyhlášeno nové výběrové řízení na vybudování K-Centra s termínem realizace  na jaře příštího roku,“ říká vedoucí orlovského odboru rozvoje a investic Martina Szotkowská. 

K-Centrum mj. ročně výměnou odebere od narkomanů tisíce kusů použitých injekčních stříkaček, tedy nebezpečný infekční materiál, který by v opačném případě skončil v komunálním odpadu či poházený po městě. Právě K-Centrum je zárukou odborné a bezpečné likvidace.

„Nové prostory jsou naplánovány tak, aby vyhovovaly všem normám, včetně zázemí pro zaměstnance, a zároveň abychom poskytovali naše služby ve stejném rozsahu jako doposud,“ uvádí Jarmila Berná ze Sociálních služeb města Orlové, které K-Centrum provozují, s tím, že v novém ubudou některé věci pro volnočasové vyžití klientů.

Další novinka se týká práce s bezdomovci. Dosud šlo o oddělenou problematiku. Nyní přichází experiment, který svede uživatele drog a bezdomovce pod jednu střechu.

„K-Centrum by zároveň mělo sloužit k poskytování sociální služby Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší. Lidem bez přístřeší bude poskytnuta nezbytná pomoc hygiena, potravinový servis, je navázána i spolupráce s Potravinovou bankou. V lednu 2018 bude zkušební provoz vyhodnocen a teprve poté bude možné tuto službu objektivně posoudit a učinit další kroky,“ říká k tomu pracovnice Sociálních služeb města Orlové.

Práci s bezdomovci budou rovněž vykonávat pracovníci K-Centra.