Most, kterým protéká Špluchovský potok, je veden ve svahu, který byl před léty vybudován v ulici Na Hliníkách. Oproti původní staré cestě není tak příkrá a je přímá bez zatáček. Uměle vybudovaný násep je však neustále v pohybu. Povrch vozovky se vlní a musí být často opravován.

Ujíždění svahu poškozuje také most, který už je v havarijním stavu. Pohyb svahu působí tlak na vnitřní stěny mostu, které praskají. Město ho proto nyní chce opravit, aby se pod svahem nezbortil.

„Faktorů, které zapříčinily tento stav, je více. Jednak se jedná o trošičku nevhodný tvar koryta Špluchovského potoka, jednak také záplavy, které lokalitu postihly. V místě také není staticky ideální podloží," vysvětlil vedoucí odboru správy a rozvoje majetku havířovského magistrátu René Vašek.

Ulice Na Hliníkách je důležitou spojnicí Havířova s Dolními Datyněmi. Právě Datyňští na stav mostu upozorňovali s tím, že při poškození by byli odříznutí od města.

„Občanská komise na stav mostu několikrát poukazovala a žádala jeho opravu. Stav je našimi pracovníky sledován dlouhodobě. V současné době běží veřejná soutěž na zhotovitele. Se započetím prací počítáme v červnu a červenci, kdy je v potoce nejnižší stav vody. Předpokládaná cena opravy by měla činit 8,2 milionu korun," řekl při prohlídce místa hospodářský náměstek primátora Ivan Bureš.

Radnice chce provést opravu mostu tak, aby co nejméně omezila provoz.

„V rámci plánování opravy jsme přemýšleli nad co nejšetrnějším způsobem rekonstrukce, aby obyvatelé této lokality byli pracemi dotčeni co nejméně. Proto zvolili specifickou metodu tzv. relingu, která spočívá v tom, že dojde k částečnému zastavení průtoku potoka. Do stávajícího mostního otvoru bude vložena ocelová konstrukce, která bude kopírovat současný tvar. Následně bude voda pustěna do tubusu a vzniklý prostor mezi tubusem a otvorem bude vyplněn speciální hmotou, která bude formou injektáže vpuštěna z bočního svahu," upřesnil postup prací Vašek.

Pohyb svahu pak bude monitorován sondami.