Území o rozloze přibližně 15 hektarů není lidmi příliš navštěvováno a téměř vždy leželo téměř ladem. V místě jsou mokřady a malá jezírka. Právě v nich a okolí žije několik druhů žab, ještěrů a hadů. Chráněné území je součástí evropské soustavy Natura 2000.

„Je to pro město prestižní záležitost. Žije tady čolek velký, kvůli kterému především je území přírodní památkou vyhlášené Území se rozkládá mezi Ostravskou ulicí, železniční tratí, řekou Lučinou a ulicí U Koupaliště. Částečně území upravujeme. Přivezli jsme například velké kmeny stromů, které jsou naskládány na slunečnou stranu. Útočistě tam hledají hadi a ještěrky," vysvětlil Jan Smola z odboru životního prostředí havířovského magistrátu.

„Předmětem ochrany je čolek velký, což je ocasatý obojživelník, ale samozřejmě nejsou to jen obojživelníci, ale je to řada druhů, které jsou vázány na tady ty mokřiny. Ať jsou to vážky, motýli, ptáci a jsou to i rostliny, které rostou v této lokalitě. Mě se tady podařilo nalovit samičku čolka obecného, larvu čolka velkého, také malé pulce skokana hnědého," uvedl přímo na místě Filip Šálek z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Ochránci lokalitu sledují už několik let. „V nepřetržitém sledování ji máme od roku 2000. Poslední průzkum proběhl v roce 2010 a zjistili jsme, že populace sledovaného čolka velkého je velmi vitální," řekla Ivona Kneblová z Agentury pro ochranu přírody a krajiny. Do soustavy Natura 2000 byla zařazeny také chráněné meandry řeky Lučiny, které jsou chráněné už od roku 1992.

V sousedství chráněného území pro obojživelníky je také takzvaná motýlí louka. „Jde o louku, která není po celé vegetační období nijak upravována. Chráníme tím vegetaci pro opylovače, kterých v přírodě ubývá. Ve městech chybí neposečené plochy a hmyz má pak velké problémy. Na hmyzích opylovačích je lidstvo závislé," řekl Smola.

Připustil, že inspirace pro motýlí louku přišla ze zahraničí, kde taková místa hojně vznikají tak, aby od jara do podzimu neustále kvetla a umožnila dlouhý a kvalitní vývoj motýlům i hmyzím opylovačům. "Péče o tuto louku má jiná pravidla, než péče o ostatní zelené plochy ve městě," říká Jan Smola.