Ocenění se dotyčným dostalo za dlouhodobou, často celoživotní záslužnou činnost, nebo za významné úspěchy dosažené v loňském roce.

Mezi oceněnými byli lékaři Waldemara Bocková a Bronislav Firla. V kategorii Kolektiv v sociální nebo zdravotní oblasti byli oceněni dobrovolníci centra ADRA v Havířově a Kolektiv pracovníků SANTÉ - centra ambulantních a pobytových sociálních služeb.

Osobností kultury byli vyhlášeni fotograf Antonín Válek a sochař Martin Kuchař. O jeho činnosti čtěte například v článcích: Údržba soch je nekonečným koloběhem a Do centra Havířova se vrátila dívka s kvítkem

Ocenění osobností Havířova.

Talentem roku se stala 12letá Valerie Kaňová, která město úspěšně reprezentuje ve zpěvu, tanci a hře na klavír. Společně s ní byla vyhlášena také Michaela Hoppová za hru na zobcovou flétnu a klarinetové kvarteto ZUŠ Leoše Janáčka Havířov.

Za dlouholetou systematickou a komplexní práci s dětmi a mládeží byl oceněn 90letý skaut Vilém Slezák.

O Vilému Slezákovi čtěte také v článcích:
Havířovští skauti slaví jubileum, zvou do klubovny
Vilém Slezák věnoval městu vánoční strom

Za dlouhodobou aktivní ochranu volně žijících živočichů byli oceněni Imrich a Jarmila Bitterovi.

Tyto oceněné doplnili úspěšní sportovci, včetně atleta Pavla Masláka. O jeho úspěších čtěte v tématu: Havířovský atlet Pavel Maslák

Zasloužilým pracovníkem tělovýchovy a sportu byl vyhlášen Otto Polák, a to za celoživotní záslužnou práci v oblasti sportu a tělovýchovy, významný přínos v oblasti sportovní gymnastiky, její rozvoj a vynikající reprezentaci města Havířova na národní i mezinárodní úrovni.

Cena města Havířova byla udělena Aleně Přehnilové za významný přínos v oblasti pohybové výchovy, především moderní gymnastiky a jejím rozvoji a vynikající reprezentaci města Havířova na národní i mezinárodní úrovni a in memoriam Josefu Guňkovi za dlouholetou záslužnou činnost v oblasti BESIP.

Hudebním hostem slavnostního večera, kterým provázeli moderátoři Kateřina Steinerová a Petr Vondráček, bylo uskupení Melody Makers s Ondřejem Havelkou.

Čtěte také: 
Ocenění mladých tenistů, nejlepší je Myslivec
Primátor gratuloval úspěšným Maniakům