Forenzní audit si nechalo vedení MRA vypracovat loni v březnu u společnosti Ernst&Young. Podle smlouvy za zprávu, která hodnotí hospodaření společnosti za bývalého vedení v období let 2012 až 2014, zaplatilo 580 800 korun.

Auditoři při zkoumání vytkli množství pochybení a doporučili novému vedení MRA iniciovat trestní řízení. K tomu také došlo a audit se stal jedním z podkladů vyšetřování, které vede krajská hospodářská kriminálka. Letos v březnu byl audit ze strany policie uvolněn a MRA dokument předala magistrátu a obdrželi ho také radní a zastupitelé. Pro ostatní občany však zůstal z rozhodnutí radnice zapovězen.

Přestože Deník audit získal vlastní cestou, pokusil se ho získat také oficiálně, jak by se k němu měli dostat i řadoví občané. Oficiální žádost však byla zamítnuta.

Zatímco primátor Daniel Pawlas byl pro zveřejnění auditu, právníci si příslušné zákony vyčetli po svém. „Já bych s vydáním a zveřejněním auditu neměl žádný problém. Jde o městskou společnost, o jejíž hospodaření se obyvatelé města samozřejmě zajímat mohou a mají na tyto informace právo," řekl Pawlas.

Právníci ovšem byli opačného názoru. „MRA nám na žádost o souhlas s poskytnutím Zprávy z forenzního auditu odpověděla, že smlouva se zpracovatelem ji k tomu neopravňuje. MRA hospodaří s vlastními prostředky, které získala svou vlastní podnikatelskou činností a charakterem své činností. Právník MRA magistrátu potvrdil, že odměna za provedení forenzního auditu byla uhrazena z nákladů společnosti a nebyla uhrazena z účtu hospodářské činnosti," vysvětlil v odůvodnění zamítnutí žádosti tajemník magistrátu Milan Menšík.

Krajský úřad však dal zapravdu Deníku a zpochybnil tvrzení města, že audit nebyl vypracován za veřejné prostředky.

„Odvolací orgán má za to, že městem založená obchodní společnost má sice z hlediska vystupování v právních vztazích stejné postavení jako ostatní soukromoprávní subjekty, prioritně má však postavení správce veřejného majetku nebo poskytovatele veřejných služeb. Nad to je třeba vzít v potaz i smysl zákona o svobodném přístupu k informacím, a to co nejširší realizaci práva veřejnosti na informace a tím veřejné kontroly výkonu veřejné moci, v tomto případě hospodaření obce s jejím majetkem a veřejnými prostředky," stojí mimo jiné v rozhodnutí, kterým se havířovská radnice musí řídit.

Čtěte více o tom, jak město nechtělo audit zveřejnit v článku: O auditu městské realitky rozhodne krajský úřad

O výsledcích auditu čtěte v průběžně doplňované sérii článků o Městské realitní agentuře