Předání proběhlo přímo před hasičskou zbrojnicí na Šumbarku. Špičkově vybavený vůz přišel na 8 milionů korun.

Zásahové vozidlo Scania pro záchranné služby a boj s požáry, které dobrovolným hasičům pomůže zachraňovat lidské životy i majetky, je vybaveno nezávislým čerpadlem a vodní cisternou, hadicemi, proudnicemi a dalšími pomocnými zařízeními, které má auto pro tyto účely mít.

Jednotce sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město už pomalu začal dosluhovat speciální požární vůz, který léta používala ke své práci. Toto záchranné vozidlo vzhledem k věku, nákladnosti oprav a údržby už bylo nevyhovující a nerentabilní pro potřeby tak velkého města. To ale neznamená, že by ještě nemohlo posloužit v nějakém menším. Nakonec to byla obec Kvasiny, která záchranné vozidlo za cenu něco málo přes milion korun od města koupila. Peníze z prodeje se použily na nákup moderní cisternové stříkačky.

„Žádná investice do bezpečnosti našich občanů není zbytečná ani vysoká. Město je zřizovatelem místních dobrovolných hasičů, takže nasloucháme jejich potřebám, a když je to jen trochu možné, rádi vyhovíme. Je zjevné, že nové vozidlo zvláštního určení už Jednotka sboru dobrovolných hasičů Havířov-Město nutně potřebovala. Kromě toho, že vypadá krásně, určitě bude perfektně plnit svůj účel. Dobrovolní hasiči v Havířově jsou velmi aktivní. Ještě teď mám v živé paměti jejich pomoc, a to nejen humanitární, tornádem postiženým obcím na Jižní Moravě. Všem moc děkuji a přeji výjezdy jen s dobrým koncem,“ prohlásil u slavnostního předání nové cisternové stříkačky havířovský primátor Josef Bělica.

V mnoha zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem. V Česku příspěvkové profesionální sbory tvoří dohromady Hasičský záchranný sbor České republiky, dobrovolné sbory jsou právně samostatné nebo jsou organizačními složkami občanských sdružení a bývají sponzorovány obcemi nebo firmami.

Kromě hašení požárů zasahují hasiči včetně dobrovolných obvykle také při povodních, jiných živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech, poskytují jinou technickou pomoc. Spolupůsobí též při prevenci požárů a prevenci dalších podobných nežádoucích událostí. Hasičské sbory jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory či místní fotbalové kluby. Soutěže v hasičských dovednostech jsou nyní označovány jako požární sport.