Byla to v roce 2012 skvělá zpráva pro nájemníky 1580 bytů, kterým skrz stará dřevěná okna foukalo, některá nešlo dobře zavřít a jiná se raději nesměla ani otevírat, aby nevypadla. Jak se ukazuje, nad zakázkou za více než 100 milionů korun nejásali jen nájemníci, ale i jiní zainteresovaní.

Zatímco nájemníci postupně zjišťují, že jejich okna nejsou tak kvalitní, jak jim město slibovalo, lidé spojení se zakázkou docházejí na policejní výslechy a nejsou si jisti, zda nebudou nějaký rok pozorovat svět skrz okna opatřená mřížemi.

Jak už Deník informoval, v souvislosti se zakázkami Městské realitní agentury byl obviněn někdejší náměstek ředitele této městské společnosti a bývalý náměstek primátora Pavol Jantoš. Policie v kauze dále pracuje a není vyloučeno, že obviněných bude více.

Po druhé linii se vede spor o peníze. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže totiž městu uložil pokutu 1,5 milionu korun za to, že zakázka byla v jejím průběhu upravena tak, aby v ní uspěli jen někteří žadatelé.

Potrestáno bylo město

Nové vedení MRA nechtělo o tom, že by firma měla platit pokutu, ani slyšet.

„Podle toho, co vím, se měly v průběhu výběrového řízení opakovaně měnit zadávací podmínky. Účastníkem řízení je město, které musí pokutu zaplatit. Zodpovědnost padá na předchozí vedení MRA, případně hospodářského náměstka primátora, který to podepsal taky," řekl jednatel MRA Róbert Masarovič v lednu 2016 před zastupiteli.

Město skutečně pokutu zaplatilo s tím, že se dodnes snaží peníze vymoci po vinících. Rada města složená ze zastupitelů za ČSSD a ANO se v prosinci 2017 dohodla s jednateli MRA reprezentující rovněž ANO a ČSSD na tom, že spor rozhodne soud. Město pak MRA žalovalo u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

close Rozhodčí nález ve sporu města Havířova a Městské realitní agentury Havířov. info Zdroj: Rozhodčí soud HK a AK ČR zoom_in

Radnice spor prohrála, náklady se zvyšují

Po své vlastní společnosti město prostřednictvím žaloby chtělo nejen 1,5 milionu za pokutu, ale také 60 tisíc korun za soudní poplatek, úroky ve výši 8,05 procenta a výlohy spojené s řízením ve výši 106 tisíc korun. Nedostalo ale ani korunu a veškeré náklady jdou z městské kasy.

Rozhodčí soud totiž na konci července stvrdil, že MRA městu žádné peníze platit nemusí. Ve svém závěru senát přímo konstatoval: „Škoda skutečně vznikla. Právně relevantní příčinou nebylo to, že MRA dodala technické podmínky k veřejné zakázce, které byly posouzeny jako diskriminační, nýbrž to, že hodnotící komise nepostupovala řádně při hodnocení nabídek a nevyřadila uchazeče RI OKNA, jakož i nabídky dalších uchazečů a tedy se dopustila protiprávního úkonu ve formě opomenutí.“

Fotogalerie: Kauza Městské realitní agentury Havířov

Magistrátní právníci členům městské rady sdělili, že tento názor rozhodčího soudu není pro jiný soud závazný a doporučili, aby bylo vymáhání ukončeno, a to s ohledem na další náklady s tím spojené.

Může za škodu komise?

Radní ale byli jiného názoru a právě na základě závěru rozhodčího soudu přistoupili k dalšímu plánu. Už v září před komunálními volbami měli na stole návrh pro zastupitelstvo, podle kterého by 1,5 milionu buď odepsali z účetnictví jako nevymahatelnou škodu, nebo by zkusili peníze dostat ze šesti členů komise, která hodnotila nabídky podané ve výběrovém řízení na dodávku oken.

Patrně v souvislosti s blížícími se komunálními volbami byl návrh stažen. Opět se o něm jednalo až v pondělí 5. listopadu, bezprostředně po ustavujícím zasedání zastupitelstva a zvolení nového vedení města.  

close Usnesení Rady města Havířova k podání žaloby na členy komise ze dne 5. 11. 2018. info Zdroj: Město Havířov zoom_in

Jedenáctka radních odhlasovala, že bude 1,5 milionu korun vymáhat po jednotlivých členech komise. V průměru by se jednalo o 250 tisíc od každého, není však vyloučeno, že by byl nárok odstupňován individuálně. V komisi přitom měl sedět náměstek Pavol Jantoš a Petr Smrček. Oba jsou členy havířovské ČSSD a rozhodnutí nynější radniční koalice ANO a ČSSD tak směřuje i proti vlastním členům.

AKTUALIZACEV průběhu středy byla redakce informována o tom, že členové komise už přebírají výzvu města k uhrazení částky 1,5 milionu korun, a to každý pro plnou částku. Současně bylo upřesněno složení hodnotící komise. Tehdejšího ředitele MRA Pavla Mertu v komisi zastoupil náhradník Jiří Šebesta (KSČM), který byl toho času jednatelem společnosti. Zajímavostí je, že výzvu k uhrazení škody mělo město rozeslat jen pěti ze šesti členů. Vynechán byl administrátor, který údajně není pod zápisem z jednání komise podepsán. Právě administrátor najatý za úplatu na organizaci soutěže by měl být seznámen s celým průběhem výběrového řízení, včetně změn, které byly činěny. Odbornou firmu na veřejné zakázky Seller Moravia v komisi zastupoval Miroslav Pros. 

close Usnesení Rady města Havířova k zakázce na výměnu oken z roku 2012. info Zdroj: Město Havířov zoom_in

Vítězem výběrového řízení byla společnost RI OKNA. 

close Usnesení Rady města Havířova k zakázce na výměnu oken z roku 2013. info Zdroj: Město Havířov zoom_in

Nejasnosti přetrvávají

Otázkou, se kterou by se soud musel vypořádat, je zodpovědnost jednotlivých členů komise za vzniklou škodu. Rada města je pověřila otevřením obálek a posouzením splnění kvalifikačních předpokladů jednotlivých uchazečů o zakázku, jak je stanovila MRA. Mohli členové komise, a to kteří konkrétně, vědět, že výběrové řízení bylo v jeho průběhu nezákonně upraveno? Otázek je v celé kauze ještě mnoho.