Odpojit se od centrálního dodavatele tepla a vystavět ve městě patnáct vlastních kotelen na zemní plyn. Takový projekt plánuje orlovská městská společnost Služby města Orlové (SMO). Výsledkem by měla být nižší cena tepla. Téma má ale i řadu odpůrců, ti se obávají nejen zhoršení čistoty vzduchu přímo ve městě.

„Líbilo by se mi mít takovou možnost v záloze pro případ, kdy by současný dodavatel tepla přestal být pro město zajímavým obchodním partnerem. To se zatím neděje, takže jeho realizaci bych odložila, každopádně ale můžeme mít hotový a připravený projekt,“ řekla například orlovská místostarostka Petra Ječmionková (ANO).

„Takový projekt se nejprve musí důkladně projednat s občany města i všemi zainteresovanými subjekty, tedy městem, SMO, bytovými družstvy i se současným dodavatelem tepla. Teprve pak by měla padnout další rozhodnutí,“ řekl k situaci starosta Orlové Tomáš Kuča (ČSSD). „Mít ale takovou možnost v záloze pro další vyjednávání o cenách tepla je myslím výborná věc,“ okomentoval radní Roman Galia (ČSSD).

Projekt má i tvrdé odpůrce. „Přímo ve městě vystavíme patnáct nových komínů, které určitě pocítíme nejen při zimních inverzích,“ podotýká zastupitel Petr Koláček (KSČM). Dodává, že zemní plyn je sice ekologičtější, než černé uhlí. 

„Ovšem komíny elektrárny jsou v takové výšce, že se jejich směsi rozptýlí po okolí. Komíny kotelen by znečišťovaly vzduch přímo uprostřed města. Navíc, městu by pak přibily rovněž náklady na provoz a údržbu kotelen,“ doplnil. Podobně to vidí i zastupitel Miroslav Chlubna (Nezávislí). „Ceny by možná byly o něco nižší. My ale musíme zohlednit i ekologický a estetický aspekt. Jak by vůbec kotelny zapadly do městské infrastruktury, zda chceme v Orlové další čmoudící komíny a podobně. Odpojit se od centrálního tepla by navíc bylo nezvratné rozhodnutí,“ řekl.

Ředitel společnosti SMO Jaroslav Vaněk uvádí, že o výstavbě kotelen je zatím předčasné hovořit. Projekt rovněž vidí jako zálohu pro vyjednávání cen za teplo a vhodnou alternativu vůči snahám odběratelů na částečné nebo úplné odpojování od systému centrálního zásobování.

„Na cenu tepla naší společnosti mají největší vliv cena primární tepelné energie od skupiny ČEZ jako největší nákladová položka a množství odebraných GJ/rok. Zatím není jasné, jestli bude celý projekt nutné realizovat , takže o výstavbě je předčasné hovořit. V každém případě občan Orlové jako odběratel může na této situaci jenom vydělat,“ říká Jaroslav Vaněk.

„V rámci schvalovacího procesu bude samozřejměi vyhodnocení vlivů na životní prostředí, tzv. EIA. Máme zpracovánu rozptylovou i hlukovou studii, v žádném případě nedojde k překročení předepsaných limitů pro ochranu zdraví lidí. Chápu snahu příznivců či zaměstnanců ČEZu zpochybnit projekt SMO a „strašit“ lidi ekologickou neúnosností tohoto řešení, ale ve skutečnosti je hrozbou varianta 200 kotelen u každého bytového domu a rozpad systému centrálního zásobování,“ vzkázal dále odpůrcům projektu ředitel SMO.

Každopádně, pokud by k výstavbě kotelen došlo, odhadované náklady činí 130 až 180 milionů korun. V pondělí 17. září už budou orlovští zastupitelé hlasovat o návrhu na změnu územního plánu, který s výstavbou kotelen souvisí. O teple a jeho cenách mohou přijít obyvatelé Orlové diskutovat ve čtvrtek. Od 16 hodin pořádá seminář na dané téma SMO ve spolupráci s odborníky z Asociace dodavatelů tepla a technologií, a to v místním domě kultury. Očekává se i bohatá účast místní politické scény.