„Jde o sjednání úvěrového rámce pro město, jako jedné z možností finančních prostředků v budoucnu. Město využívá velmi dobré ceny na trhu a dává tak možnost zastupitelům po komunálních volbách tyto prostředky použít pro další rozvoj,“ vysvětluje místostarostka Petra Jenčmionková.

Na orlovské radnici existuje seznam okolo dvaceti investičních akcí, na které by pak peníze z případného úvěrového rámce mohly být čerpány. „Jde o výčet všech investičních akcí, které má město v plánu. Zda na ně budou použity cizí finanční prostředky nebo vlastní, to už bude na dalším rozhodnutí. Podstatné je, že bude existovat možnost využití úvěrových prostředků,“ říká dále orlovská místostarostka.

Mezi zmíněnými akcemi jsou rekonstrukce budov, realizace energetických úspor v objektech města, výstavba parkovacích míst, chodníků a komunikací, regenerace panelového sídliště a další.

Nechybí například ani zajímavý návrh na parkovací objekt v Dětmarovické ulici. Projektová dokumentace na něj existuje již od roku 2011. Objekt by vznikl v místě, kde již parkoviště je. Z nynějších 50 míst by se jejich počet zvýšil na 142 stání pro automobily. Na stavbu již existuje i stavební povolení, dosud se však nestavělo, protože chybí právě to hlavní, peníze. „Dodatečně se uvažuje o zastřešení celého objektu, což umožní pronájem i horních parkovacích stání a zjednoduší údržbu plochy především v zimních měsících,“ doplňuje k tomuto konkrétnímu projektu místostarostka.