Po roce byla včera před polednem oficiálně ukončena stavba kanalizace v městských částech Životice a Prostřední Suchá. „Je to obrovský dluh, který splácíme životnímu prostředí a předchozím generacím. Byla to náročná stavba za hodně peněz, která navíc nejde moc vidět. Věřím, že se lidé budou připojovat a kanalizace bude využita a Havířov se stane ekologickým městem," řekl primátor Daniel Pawlas.

V Životicích bylo vybudováno 5,2 kilometru potrubí se třemi čerpacími stanicemi. Projekt počítá se 119 přípojkami. V sousední Prostřední Suché to bylo 966 metrů a napojit se může 56 přípojek. Celkem by kanalizace měla sloužit přibližně osmi stovkám obyvatel. V Hornosušské ulici prošla navíc rekonstrukcí stávající dešťová kanalizace v déle 554 metrů.

Kanalizace přišla na 69,18 milionu korun bez DPH. Z prostředků Státního fondu může město získat až 52,6 milionu.

V Životicích je nově přes 6 kilometrů splaškové kanalizace včetně 119 přípojek a 3 čerpacích stanic. V Prostřední Suché stavbaři vybudovali 966 metrů kanalizace s 56 přípojkami. V rámci stavby kanalizace v této části města prošla rekonstrukcí na Hornosušské ulici stávající dešťová kanalizace v déle 554 metrů.

„Díky kanalizaci dojde ke zkvalitnění života a zvýšení standardu bydlení v těchto městských částech, k nezanedbatelnému zlepšení situace dochází i z ekologického hlediska. Obě nově zbudované části kanalizace byly napojeny na stávající kanalizační síť, která odvádí odpadní vody do centrální Čistírny odpadních vod v Havířově. Po realizaci přeložky dešťové stoky bude možné ji využít i pro odvodnění komunikace a alespoň jeden příkop může posloužit k vybudování chodníku, který zde chybí," informovala Soňa Hanušová za stavební firmu OHL ŽS.