Primátor František Chobot a jeho náměstci Eduard Heczko, Zdeněk Osmanczyk a Bronislav Bujok předali věci, které si jednotlivá zařízení přála, a to v celkové hodnotě 110 tisíc korun. Na této tradiční akci je všude čekalo více než vřelé přivítání. Postupně zavítali do MŠ Mozartova, MŠ Lipová, Dětského denního stacionáře na ulici Lipové, SANTÉ – Domova pro osoby se zdravotním postižením, Dětského domova Sluníčko a Domu pro matku s dítětem. V objektu SANTÉ čekala na hosty malá tisková konference. Byl o ni obrovský zájem a přítomní se na ní zajímali o novinky z města i zajímavosti z osobního života.