Vedení města a zastupitelé jsou si vědomi, že kapacita ubytování pro seniory je opravdu nedostatečná. Práce jsou vplném proudu a vříjnu 2008 by měl být zahájen provoz. Jedná se o zařízení, které bude sčítat 86 lůžek. To samozřejmě není pro město díky poptávce dostačující, ale nějak se situace musela řešit. Celkové náklady na vybudování objektu jsou spočítány na 220 milionů korun. Projekt se však setkává i sotázkou, zda 2,4 milionu na lůžko, jak se předpokládá není zbytečně moc a proč to vlastně tak hodně stojí. „Opravdu, když se to rozpočítá, je ta částka závratná. Můžeme ktomu však jen říct, že projekt byl schválen zastupitelstvem i sdodavatelem a jsou dodrženy veškeré podmínky pro výstavbu,“ řekla mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.

Druhá největší investice vtomto roce, nad kterou někteří kroutí hlavou, je renovace Kulturního domu Radost. Projekt vyšel na 130 milionů korun a jeho součástí je i multifunkční sál, vněmž se investovalo jen do osvětlení 11 milionů. „Jedná se o scénickou technologii, která je kvalitní a běžná vkulturních zařízeních. Nejedná se o nějaký nadstandard. Osvětlení bude využíváno pro různé účely,“ dodala Pondělíčková.

Pro rok 2008 je zatím zvelkých investic jisté, že se nadále bude pokračovat se stavbou Domova důchodců. „Máme vplánu dva velké projekty. Výstavbu nové víceúčelové sportovní haly mezi tělocvičnami Základní školy Žákovská a opravy těchto tělocvičen. To by mělo stát více než 100 milionů korun. Druhá priorita bude vybudovat světelnou křižovatku ulic U Skleníků a Orlovské. Náklady se vyšplhají na 40 milionů korun. Konkrétně však nemůžeme říct, kdy stavby zahájíme, jelikož se to vše odvíjí, zda budeme podpořeni dotacemi,“ dodala mluvčí Jana Pondělíčková.

Obec Horní Suchá má jako prioritu připravu projektu odkanalizování celé obce. "To je pro nás nejaktuálnější. Musíme však na to získat dotaci, což není tak jednoduché,“ řekl starosta Horní Suché Jan Lipner.