Zastupitelé se shodli na tom, že je pro město nejlepší zajistit jeho obnovu za 285 milionů korun formou přenesené správy.

Město tím dalo najevo, že nepočítá s přímou investicí nebo úvěrem. „Nyní nemluvíme o tom, kdo a za jakých podmínek rekonstrukci zajistí, ale jakým způsobem zabezpečíme financování. Jedná se o dlouhodobý finanční vztah, který spočívá v přenesení správy, provozu a údržby veřejného osvětlení na smluvního partnera, který bude vybrán v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Díky přenesené správě, kdy veřejné osvětlení bude mít v nájmu smluvní partner, počítá v prvních letech s investicemi do zařízení a tím i brzkými úsporami. Finance, které vybraná společnost vloží do obnovy, bude město zpětně hradit na základě smlouvy formou splátek rozložených přibližně na patnáct let,“ řekl náměstek primátora Zdeněk Osmanczyk.

Zastupitelé také odsouhlasili, že se bude využívat základní dohledový systém s dálkovým ovládáním. Ten umožňuje přímo reagovat na vzniklou situaci bez nutnosti provádění předběžných kontrol i operativně řídit spínání a regulaci veřejného osvětlení. Jednání byl přítomen i zpracovatel Plánu obnovy veřejného osvětlení statutárního města Havířova Karel Skokanský. Ten přednesl zprávu o současném nelichotivém a místy až havarijním stavu pouličních lamp. „Podle znaleckého posudku je v Havířově vysoké procento zařízení nacházejícího se za hranicí životnosti. Ve městě je okolo šesti tisíc světelných míst a většina z nich je starší 30 let. Osvětlení je celkově zastaralé a hlavně neekonomické. Významným přínosem nového osvětlení a dohledového systému bude výrazná úspora elektrické energie. Já ji s ohledem na současný stav odhaduji až na 40 procent,“ uvedl Skokanský, který dodal, že další peníze město ušetří i díky omezení ztrát při nutném sepnutí v rámci oprav v denních hodinách a dalším úsporám provozních nákladů.

Plán inovace osvětlení počítá s rozdělením města do jednotlivých oblastí, a to podle časové naléhavosti i technickoekonomické náročnosti. Navržena je postupná obnova veřejného osvětlení, která přijde asi na 285 milionů korun. Provedena by měla být do pěti let. V současné době Havířov vydává jen na údržbu osvětlení okolo osmi milionů, za dodávky elektrické energie pak platí dalších sedm.