Hlavní cílem této prázdninové akce je předcházet úrazům a poranění dětí rizikovými předměty. Mezi ty patří například injekční stříkačky, skleněné střepy, zbytky léků, plechovky nebo ostré předměty.

V období od 1. července do 19. srpna oddělení prevence Městské policie Havířov bude provádět kontrolu napříč celým městem. „I když se množství nalezeného infekčního odpadu každoročně na území našeho města snižuje, riziko onemocnění stále trvá. Sběrem jehel se městská policie zabývá celoročně při běžné hlídkové činnosti, ale často také při cílených opatřeních, kdy je sběr injekčních stříkaček jejich hlavním úkolem. Předcházejí tak nebezpečí, jemuž jsou vystaveny hlavně děti, ale bezpochyby také domácí zvířata jako psi a kočky“, sdělil k této problematice Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov.

Při loňské akci Bezpečné pískoviště byly injekční stříkačky nalezeny například na ulici J. Gagarina a Jarošova.

MP Havířov se zapojuje také do celostátní akce „JEHLA“, která se koná vždy v dubnu a vyhlašuje ji pražská městská policie. Tato jednodenní preventivní akce je zaměřena na sběr infekčního materiálu a jeho likvidaci. V letošním roce se poprvé kvůli výskytu koronavirové nákazy a nouzového stavu nekonala.

Městská policie v Havířově opět čistí pískoviště od stříkaček.Zdroj: Městská policie Havířov