MRA ve čtvrtek rozeslala vedení města a zastupitelům dopis, ve kterém reaguje na otevřený dopis předsedy odborové organizace Richarda Kuly.

Podle jednatelů MRA Jiřího Lankočího a Róberta Masaroviče jsou Kulova tvrzení nepravdivá, účelová a městskou společnost poškozují natolik, že zvažují právní kroky.

Jednatelé ve svém vyjádření některá tvrzení detailně popisují, k jiným se nevyjádřili. Bez vysvětlení tak zůstaly například vysoké odměny vyplacené některým vyvoleným.

Celý otevřený dopis Richarda Kuly

Celé znění vyjádření MRA

„Co se týče tvrzené šikany zaměstnanců společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., není současnému vedení znám žádný případ, kdy by k šikaně na pracovišti mělo docházet, žádný takový případ nebyl písemně zachycen či prošetřován a nebyla podána žádná oficiální stížnost ze strany zaměstnanců. Ani ze strany Mgr. Kuly nejsou v otevřeném dopise uvedeny žádné konkrétní příklady,“ uvádějí jednatelé.

Vysvětlují také o mzdách ve firmě: „Tvrzení Mgr. Kuly ohledně obecného poklesu mezd ve společnosti (zatímco managementu mají mzdy narůstat) nejsou pravdivá, neboť v případě managementu firmy došlo od r. 2015 k výraznému snížení průměrných mezd, zatímco u dělnických profesí a THP zaměstnanců k mírnému nárůstu dochází.“

Tabulka s průměrnou výši platů najdete ve vyjádření MRA

Odborář zanedbal jemu svěřenou techniku

Jednatelé mají také jasno, proč odborář Kula s informacemi z MRA přišel.  

„Zajištění provozu výpočetní techniky ve společnosti měl posledních cca 16 let na starosti primárně Mgr. Kula. Vzhledem ke skutečnosti, že v poslední době vyvstaly pochybnosti o kvalitě prací Mgr. Kuly a kondici IT infrastruktury ve společnosti, včetně dostatečné úrovně zabezpečení dat, nechalo si vedení společnosti zpracovat externí posudky zaměřené na tuto problematiku. Vzhledem ke skutečnosti, že neutěšený stav IT ve společnosti lze v převažující části přičítat k tíži Mgr. Kuly, odmítáme jakákoli tvrzení, že by Mgr. Kula měl být šikanován. Máme za to, že skutečným motivem útoků na vedení společnosti a podání výpovědi z pracovního poměru ze strany Mgr. Kuly nejsou tvrzené špatné poměry ve společnosti, nýbrž obavy z výsledků provedených kontrol IT, které jednoznačně poukazují na hrubé nedostatky v činnosti Mgr. Kuly,“ uvádějí jednatelé MRA.

Citlivá data neunikla

Podle Richarda Kuly měl tehdejší jednatel Róbert Pustka umožnit přístup cizím osobám k počítačům s osobními údaji nájemníků a zaměstnanců MRA. Oznámení o tom podal k prověření Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

„Tato bezdůvodně poplašná a zavádějící informace má původ v provedení auditu ochrany informací a kybernetické bezpečnosti. Tento audit byl proveden na žádost jednatele Ing. Pustky pomocí nezávislého externího subjektu. Cílem auditu bylo odhalení bezpečnostních rizik ve společnosti, a to právě se zaměřením na ochranu osobních údajů či obchodního tajemství. Za tímto účelem tedy skutečně došlo ke zpřístupnění výpočetní techniky včetně datovaného obsahu auditní společnosti, nicméně to v žádném případě nelze označit za „únik“ dat. Vybraný auditní subjekt je akreditovaným certifikačním orgánem provádějícím mj. certifikaci managementu bezpečnosti informací a systému managementu IT služeb,“ sdělili jednatelé.

Oznámení vyšetřuje policie

Situací v MRA se nezabývá jen Úřad pro ochranu osobních údajů, ale také policie. Odborář Kula totiž podal trestní oznámení, v něm jako hlavního aktéra považuje bývalého jednatele MRA Róberta Pustku. Ten byl ve funkci od ledna do června, kdy byl odvolán v souvislosti s vyplacením vysokých odměn některým vyvoleným pracovníkům MRA.

„Oznámení jsme přijali a prověřujeme jeho obsah. Vše je teprve v prvopočátku, proto není možné poskytovat žádné další informace,“ potvrdila Deníku policejní mluvčí Zlatuše Viačková.   

Odborář Kula přitom oznámení podával na Krajské státní zastupitelství s tím, aby případ dostala krajská kriminálka, protože má pochybnosti o poctivosti havířovských policistů. V tom mu však vyhověno nebylo.

„Mám důvodné obavy, že oddělení hospodářské kriminality v Havířově i Okresní státní zastupitelství Karviná, pobočka Havířov jsou podjaté právě z důvodu rodinných a ekonomických vazeb na místní podnikatele a politiky. Byl bych velice rád, kdyby dostalo případ na starosti oddělení hospodářské kriminality v Ostravě a dozorujícím orgánem aby bylo Okresní státní zastupitelství v Ostravě,“ napsal Kula v oznámení.  

Odměny vyvoleným jako úplatky

„Vše, co tvrdím, je doložitelné. Jde o výplatu s mimořádnými odměnami. Jednatel Róbert Pustka po svém jmenování do funkce v měsíci lednu 2017 podepsal a nechal vyplatit mimořádné roční odměny, přičemž cca 10 lidem se rozdělilo 900 tisíc korun z majetku městské společnosti. Třem lidem bylo vyplaceno 660 tisíc, což je v hrubém nepoměru s ostatními zaměstnanci společnosti a bylo tak učiněno po roční účetní uzávěrce,“ uvedl Kula.

Jak Deník informoval, největší odměnu, 300 tisíc korun před odvodem poplatků a daně, dostal Radomír Kácal, který ji ale vrátil.

Přišly mi nějaké peníze, o kterých jsem nevěděl, za co jsou. Vznesl jsem oficiální dotaz na pana ředitele, jestli to není mylná platba. Ještě dříve, než mi bylo odpovězeno, tak jsem po dohodě s právníkem, abych se nevystavil podezření bezdůvodného obohacení, celou částku poslal zpátky,“ řekl Radomír Kácal, který byl několik měsíců ve funkci manažera investic a zakázek v přímé podřízenosti ředitele MRA, než se stal ředitelem Správy sportovních a rekreačních zařízení.

Z oznámení vyplývá, že odměny 260 tisíc korun dostala vedoucí ekonomického odboru a 100 tisíc personalistka a mzdová účetní.

„Částky vyplacené výše zmíněným lidem mohou být chápány jako úplatky z prostředků městské společnosti, neboť tito lidé jsou navázáni na místní podnikatele, kterým jsou přidělovány zakázky z rozpočtu Statutárního města Havířova,“ tvrdí Kula.

Veřejné soutěže

V oznámení také popisuje detaily propojení zaměstnanců MRA s podnikateli, kteří realizují zakázky, jak jsou manipulována výběrová řízení, odpouštěna penále za nesplněné termíny.

„Domnívám se, že mohla být naplněna skutková podstata trestného činu Porušení povinnosti při správě cizího majetku, Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, eventuálně Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,“ doplnil odborář Richard Kula.