O MRA se ve městě bojuje od posledních komunálních voleb. Do té doby byla tato městská společnost plně pod režií podnikatelské klaky, která ji měla jako dojnou krávu. Po volbách ji personálně obsadilo ANO, které hlásalo, že firmu ozdraví. Na nepravosti ukázal audit, který je podkladem policejního vyšetřování, které se však dosud nemůže dobrat svého závěru. V mezičase bylo rozšířeno o činnost vedení MRA v povolebním období.

Po předčasné změně koalice a odchodu ANO do opozice bylo vyměněno i vedení MRA. Jednatelem byl jmenován někdejší zastupitel za KSČM Miloslav Hanus. Ten teď čelí kritice z řad ANO.

Zastupitel za ANO a bývalý jednatel MRA Róbert Masarovič na svém facebooku zveřejnil obsáhlý příspěvek, ve kterém je Hanus vylíčen jako typický komunistický činovník 50. let minulého století. Téměř shodný text je zveřejněn i na webové stránce havířovského ANO.

„Jednatel městské společnosti MRA si zřejmě nevšiml, že proběhl listopad 1989, nenaplňuje závěry 18 sjezdu ÚV KSČ a že pro společnosti typu s.r.o. platí zákon o obchodních korporacích a další zákonné normy regulující její chod. Jinak nejde vysvětlit to, co jednatel v této společnosti urputně a násilím provádí a jaké stalinistické metody u toho používá. Zavádí nestandardní praktiky, obchází, či zcela ignoruje vnitřní nastavený systém a směrnice, úkoluje a sbírá informace od řadových zaměstnanců bez vědomí jejich nadřízených a vedení společnosti, vyhrožuje zaměstnancům, silou se prosazuje proti doložitelným, racionálním a právně podloženým argumentům. Jeho rozhodnutí vážně a zásadně poškozují obchodní společnost MRA, její dobré jméno a způsobují ekonomické ztráty, které dříve nebo později, někdo bude muset nahradit," stojí v textu černé na bílém.

Hanus je viněn i ze šikanování pracovníků.

„Jednatel došel tak daleko, že nevybíravým nátlakem, až bossingem, způsobil kolaps jednoho z pracovníků, který z těchto důvodů skončil v péči lékařů. V návalu autoritativních zásahů a změn nastaveného systému pod záminkou organizační změny propouští manažera zakázky.

Kdo dal jednateli MRA za KSČM k tomuto jednání mandát? Jaký je pravý důvod? KSČM po roce 1989 prošla dle svých prohlášení morální a programovou očistou. Obzvláště v našem městě KSČM hlásala chovat se lidsky. S příchodem jednatele za KSČM se v roce 2016 mají opakovat 50tá léta?" ptají se lidé z ANO.

Redakce kontaktovala jednatele MRA Miloslava Hanuse, který však zveřejněné informace příliš komentovat nechce. „Nehodlám na to vůbec reagovat. Jsou to lži. Zdá se, že pisatel dost věrně popisuje své jednání ve firmě," řekl.