„Přijetím těchto změn bude z původních 203 pracovních míst, z čehož bylo 172 pracovních míst řadových zaměstnanců, 20 vedoucích oddělení a 11 vedoucích odborů, zřízeno 199 pracovních míst v městském úřadu a 2 pracovní místa mimo městský úřad v přímé řídící působnosti starosty města. Z toho bude 8 vedoucích odborů a 19 vedoucích oddělení," řekla mluvčí města Nataša Cibulková.

Dodala, že smyslem je také zintenzivnění kontroly nakládání s veřejnými prostředky a to z pohledu hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

Organizační změny minulý týden schváli radní města.