Jednání se zatím vedou o tom, jak často a za jakých podmínek by mohly v Karviné častěji jezdit hlavní autobusové linky. Podle vedoucího odboru dopravy karvinského magistrátu Lumíra Marszalka probíhá jednání o úpravě jízdních řádů tak, aby lidé na zastávkách na svůj spoj dlouho nečekali. ,,Věc není ještě uzavřena a otazník je namístě. Otázka ale nestojí na tom, jestli bude více autobusů, ale spíše na tom, jestli budou jezdit tak, aby to opravdu vyhovovalo cestujícím a aby byly spoje na linkách vytíženy,“ vysvětlil náměstek primátora Jan Wolf.

Mnoho lidí v Karviné využívá denně autobusovou dopravu při cestě do práce, chtějí se včas a bez problémů dostat do zdravotnických zařízení, škol a na úřady nebo za příbuznými kdykoliv po celý týden. „Chceme zavést pravidelné a optimálně rozvržené intervaly nejvytíženějších linek, které projíždějí prakticky napříč městem tak, aby lidé nemuseli pracně studovat jízdní řády, ale věděli, že každých deset, respektive dvacet minut přijede autobus, který potřebují,“ tvrdí unisono vedoucí odboru Lumír Marszalek a zástupce vedení města Wolf.

Definitivní rozhodnutí však dosud nepadlo, a to kvůli penězům. Úpravu totiž musí zaplatit město. Kolik? „Jak velkou částkou město bude na nový projekt přispívat, to opravdu dnes nelze říci. Rozpočet města na příští rok ještě neznáme a bylo by nezodpovědné dnes říkat, co v které oblasti bude a co ne. Pokud jde o MHD, v listopadu budeme vědět více – věc chceme přirozeně vyřešit do začátku prosince, kdy začínají platit nové jízdní řády,“ tvrdí Wolf. Podle něj vedení města rozhodně nechce zlepšovat služby na úkor lidí. „Naším cílem rozhodně není zvyšovat jízdné či rušit některé potřebné spoje,“ doplnil Wolf.