Plán na převzetí soukromých školních subjektů a jejich přesun pod příspěvkové organizace města začínají realizovat v Orlové. Stihnout to chtějí do začátku nového školního roku.

„Impulsem se stala novela školského zákona. Město je podle ní mimo jiné povinno zajistit docházku předškoláků a dále přednostně přijímat děti čtyřleté, v příštím roce tříleté a v roce 2020 dvouleté. Tento zákon se vztahuje pouze na mateřské školy, u kterých je zřizovatelem město. Pokud tedy máme zajistit místa ve školkách všem těmto dětem, není systém kdy existují městské a soukromé školky ideální,“ uvedla k tomu orlovská místostarostka Petra Ječmionková.

Radnice ale počítá i se zmíněným přítokem peněz. Stát přispívá na každé dítě, které navštěvuje městské školky, což u soukromých školek neplatí. „Ročně tak přicházíme na příjmech o přibližně 2,5 milionu korun,“ upozorňuje místostarostka s tím, že na školkách převedených pod město ušetří i rodiče. „Sníží se školné přibližně na 400 korun měsíčně a předškolní děti budou mít poslední rok mateřské školy zdarma,“ uvádí dále Petra Ječmionková.

Žáci ZŠ Školní v Havířově-Šumbarku vyhráli třetí místo v národní soutěži Policie ČR s dopravní tématikou. Za odměnu jim zazpívali Maxim Turbulenc.
ZŠ Školní uspěla v národní soutěži o dopravní výchově

Soukromé školky nyní v Orlové fungují v objektech, které jim zdarma pronajímá město, které dotuje i jejich provoz. Dohoda o převodu by znamenala zachování provozu a odkoupení vybavení a hraček za cenu dle znaleckých posudků.

Zaměstnanci daných školek se podle vyjádření radnice nemusí o svá pracovní místa bát. „Předběžně bylo dohodnuto, že se všichni zaměstnanci soukromých mateřských škol stanou od 1. září zaměstnanci příspěvkových organizací města. V nově vzniklé příspěvkové organizaci bude vyhlášen konkurz na ředitelku. Platy zaměstnanců budou v souladu s platnou legislativou,“ dodala místostarostka.

Vše se mělo nakopnout tento týden na zasedání zastupitelstva. Město má i předběžné písemné souhlasy s převody od provozovatelů daných školek. Zastupitelé ale v předložených materiálech shledali některé nedostatky a vrátili je radnici k dopracování.

Městský úřad v Orlové
Maják možná začne provozovat neziskovka