Jen na posledním zasedání schválili zastupitelé příspěvky v celkové výši až 300 tisíc korun na dvě služby Slezské diakonie a Slezské humanity.

Jak připomněl Miroslav Hajdušík, náměstek karvinského primátora pro sociální oblast, město Karviná podporuje organizace zaměřené na sociální oblast pravidelně.

„Letos bude vyplaceno 4,850 milionu korun na dotace sociálních služeb a projektů, kterých celkově prošlo už víc než sedmdesát," řekl. Dodal, že podmínkou podpory je fungování služby na území města, a také zda je služba potřebná a zapadá do komunitního plánování Karviné.

Služba Noe, kterou provozuje Slezská diakonie a na jejíž provozní ztrátu se Karviná zavázala přispět 20 procenty (maximálně 255 tisíc korun pozn. aut.), podporuje samostatné bydlení lidí starších 18 let s chronickým duševním onemocněním a s kombinovaným postižením, kde převažuje duševní onemocnění.

Dalších 50 tisíc korun dá město na nově vznikající sociální poradnu pro pozůstalé, kteří dlouhodoběji pečovali o své blízké, již podlehli rakovině.

Důležitost této služby popsala Deníku ředitelka Slezské humanity Gerta Remešová.

„Z našich profesních zkušeností víme, že domácí ošetřovatelé nutně potřebují odbornou a psychickou pomoc, neboť se jedná o velmi těžkou nemoc, kterou jejich blízcí trpí. Zatím stále poněkud opomíjená psychická podpora začíná mít své místo v péči nejen o samého nemocného, ale i jeho rodinu, která je vystavena dlouhodobě velkému psychickému tlaku při péči o tak závažnou chorobu osoby, kterou mají rádi," uvedla ředitelka Slezské humanity.

Tato organizace jako jediná v okrese Karviná také provozuje mobilní hospic pro onkologicky nemocné pacienty.

„Tato služba a s tím související sociální poradenství je velmi žádané. Zájem v současné době signalizuje řada obcí na Karvinsku," připomíná Gerta Remešová.

BEZ ÚČASTI POJIŠŤOVEN

Finanční spoluúčast obcí a sponzorů je podle ní nutná proto, že péči poskytovanou v mobilním hospici onkologicky nemocným zdravotní pojišťovny nehradí a poslanci problematiku teprve budou řešit.

„Naše iniciativa rozšířit tuto velmi nutnou službu do obcí, které přesahují hranici námi poskytované Domácí ošetřovatelské péče, byla VZP zamítnuta," dodává ředitelka Slezské humanity.

Její slova o potřebnosti například mobilního hospice potvrdila například mluvčí Orlové Nataša Cibulková.

„Město využívá mobilní hospic Slezské humanity, stejně jako Mobilní hospic Ondrášek v Ostravě. Zájem o provoz takovéto služby určitě máme," řekla Cibulková s tím, že město sociální organizace podporuje formou neinvestičních dotací ročně zhruba jedním milionem korun.