Takový je názor Ministerstva vnitra v souvislosti s novými vyhláškami o odpadech několika měst a obcí na Karvinsku, které začaly platit od 1. ledna letošního roku.

V souvislosti s nimi dnes strážníci daných měst upozorňují místní občany, že se dopouštějí porušení městské vyhlášky, pokud svůj majetek v podobě nepotřebných kovů odvážejí do místních sběren, místo aby jej zdarma odevzdávali do sběrných dvorů.

Těžký boj

„V této souvislosti ale mohou fyzické osoby s kovy do doby jejich odložení ve sběrném dvoře naložit v souladu se zákonem o odpadech, což znamená i kovy prodat do sběrny či výkupny. Určení sběrných dvorů jako jediných míst pro odkládání komunálního odpadu v obecně závazné vyhlášce tak nebude znamenat skutečnost, že tímto nebudou moci fyzické osoby prodat kovy do sběrny či výkupny.

Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/odk, kde je v sekci aktuálně zveřejněna informace k dané problematice," říká Hana Malá z Oddělení komunikace Ministerstva vnitra České republiky.

Některá města a obce na Karvinsku danou vyhlášku zavedly jako jeden z prostředků boje proti asociálům, kteří sbírají, ale také kradou kovy, za které pak získávají peníze ve sběrnách.

Přijdou změny?

Jak dále města přiznávají, kontroverzní vyhláškou chtějí rozvířit i další celorepublikovou debatu na dané téma a přimět naše zákonodárce i lidi z příslušných ministerstev, aby konečně přijali zákony a opatření, které takovou kriminalitu nebudou podporovat.

Co tedy s pokutou?

Města na Karvinsku ale mají v daných vyhláškách také možnost ukládání pokut. K tomu zatím sice nikde nedochází, například Karviná má ale její výši stanovenou až do 30 tisíc korun.

Co tedy Ministerstvo vnitra radí lidem, kteří se budou chovat podle platných zákonů, půjdou své kovy odevzdat do sběrny místo do sběrného dvora a město jim za to bude chtít pokutu uložit?

„Jak již bylo uvedeno výše, pokud by došlo občanem k prodeji kovů do sběrny, nikoliv na obcí určené místo pro odkládání komunálního odpadu, nejednalo by se dle našeho názoru o přestupek, neboť tento občan nenakládá s odpadem ve smyslu zákona o odpadech.

Na místě je proto dle našeho názoru nutnost odmítnutí zaplacení uložené blokové pokuty. Pokud by přesto došlo ze strany příslušného orgánu k uložení pokuty za porušení vyhlášky, má ten, komu byla pokuta uložena, možnost využít všech opravných prostředků v rámci přestupkového řízení dle zákona č. 200/1990 Sbírky," dodává Hana Malá.

Deník se problematice nových vyhlášek věnoval po celý tento týden. V předchozích článcích se podobně jako dnes zástupci Ministerstva vnitra vyjadřovali také lidé z Ministerstva životního prostředí a také z České asociace odpadového hospodářství.

Sama města nyní čekají na další kroky například Ministerstva životního prostředí, které má zavést pravidlo, že ve sběrnách by lidé nedostávali hotovost „na ruku", ale platby by dostávali jen bezhotovostně. To by měl být jeden z kroků, který by značně zkomplikoval život právě lidem, pro které je sběr a krádeže kovů zmíněným způsobem obživy. To by mělo začít platit snad na jaře letošního roku.